Seernes redaktør

Sådan klager du til TV 2|DANMARK

Hvis du har en klage eller kritisk kommentar til TV 2|DANMARK A/S, kan du lettest komme i kontakt med os ved at bruge kontaktformularen her på siden. Henvendelser gælder alle TV 2|DANMARKS kanaler og tjenester.

Mails med konkrete forespørgsler og klager vil så hurtigt som muligt blive besvaret af den relevante afdeling eller seernes redaktør. Det er fortsat de enkelte redaktioner, der besvarer programklager og spørgsmål i første led.

Kommentarer, kritik og lignende til programmer og web-tjenester bliver læst, og sendt videre til den pågældende afdeling, men besvares normalt ikke, med mindre jeg ønsker at offentliggøre kommentaren på seernes redaktørs website.

Hvis du er part i sagen:

Hvis du er blevet direkte eller indirekte omtalt i en tv-udsendelse eller en artikel, eller er afbilledet på et fotografi, og mener, at TV 2 har overtrådt god presseskik eller givet urigtige oplysninger, kan du sende en skriftlig klage til TV 2s administrerende direktør pr. brev, telefax eller via e-mail. Du kan også sende din klage ved hjælp af formularen her på siden.

Bemærk, at der er en klagefrist på 12 uger regnet fra offentliggørelsen i mediet.

Klagen vil herefter blive forelagt den relevante afdeling af TV 2 eller eventuelle produktionsselskab, hvorefter den administrerende direktør/TV 2 sender en skriftlig afgørelse til klageren.

Hvis du ikke er tilfreds med TV 2s afgørelse, kan den indbringes for Pressenævnet, senest 12 uger efter at du har modtaget afgørelsen.

Adressen er Pressenævnet, Gyldenløvesgade 11, 4., 1600 København V.

Overtrædelse lov om radio- og fjernsynsvirksomhed:

Klage over overtrædelse af Radio- og tv-loven, herunder public service tilladelsen, kan ske ved skriftlig henvendelse til Radio- og tv-nævnet, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.

Klagefristen er, for så vidt angår indholdet af reklameindslag, senest 4 uger efter indslaget eller programmet er udsendt, og for øvrige forhold 3 måneder efter, at de forhold, der har givet anledning til klagen, er indtruffet.

 

 

Seernes kommentarer

Kontakt TV2

  • info
  • info