Go' morgen Danmark i fisk

TV 2 har i Pressenævnet fået – fortjent – kritik for ikke at have styr på fakta i et indslag om fisk i Go’ morgen Danmark. Kendelsen faldt efter et usædvanligt forløb, hvor TV 2 ellers havde beklaget de fejlagtige påstande.

Det var Danmarks Fiskeriforening, som indbragte sagen for Pressenævnet, efter at kokken ”Guf” i et indslag 28. februar 2013 blandt andet påstod, at otte ud af ti fisk bliver smidt ud, at kuller er en kystnær fisk, og at torsken er næsten uddød i Vesterhavet, samt at fisken ofte ligger fem-seks dage på køl, inden den kommer i land.  Der var ikke dokumentation for disse påstande, og et enigt Pressenævn valgte derfor at kritisere TV 2.

Hyggesnak i studiet

Stemningen i Go’ morgen Danmark var som sædvanlig afslappet og uformel, da ”Guf” efter et indslag med en repræsentant for Greenpeace om fiskeri af kystnære fisk blev introduceret som kok og fiskehandler.

I et interview med Mikkel Beha Erihcsen betegnede han blandt andet kuller som en skidtfisk, som fiskerne hidtil bare havde smidt over bord.

”Skidtfisk”, spurgte værten.

”Ja, skidtfisk. Hvis vi siger, at vi fanger 10 fisk, så smider vi rent faktisk de 8 af dem tilbage i vandet igen. De er fanget, det vil sige, at de er døde”, forklarede kokken, som tilføjede, at kuller efter en nedgang i bestanden er ”kommet ind i de indre farvande igen og fanges nu med de her garn af de lokale fiskere”.

Kokken forklarede i et senere interview samme morgen, at torsken havde været overfisket i Vesterhavet.

”Da jeg startede i lære, dengang far var en lille pige, der, hvad hedder det, der var torsken, på Vesterhavet, sådan en, hvor alle snakkede om det: Årh, se os, vi har torsk fra Vesterhavet, og det gjorde, at der kom en kæmpe eksponering på torsk i Vesterhavet på, og nu er den faktisk næsten uddød i Vesterhavet. Så nu er den kommet lidt højere op, og nu skal man, når man kigger på sin torsk, så skal man ikke købe Vesterhavstorsk mere. Denne her den er fra Skagen, og der er jo nogen, der siger, det er Vesterhavet, men det er faktisk i Skagerrak.”

Ibi Støving: ”Den er også det, man kalder kystnær.”

”Den er nemlig kystnær, jeg ville bare lige nævne det med torsken, fordi der er så mange af os, som stadig køber den dårlige torsk. Denne her, den er fanget kystnært, det vil sige, at den er fanget af nogle, som bare tager ud, fanger fisk i de små kuttere… tuk, tuk, tuk … og kommer tilbage igen”, forklarede kokken.

”Grebet ud af den blå luft”

Ifølge Danmarks Fiskeriforening er det ”grebet ud af den blå luft”, at otte ud af ti fisk smides over bord, kuller er ikke en "skidtfisk", men en ”spisefisk”, som fanges med trawl på dybder fra 60 til 300 meter, og det er med fiskeriforeningens ord ”stærkt overdrevet”, at torsken i Nordsøen skulle være eller have været truet af udryddelse i Nordsøen. Der er i øvrigt ikke forskel på bestanden af torsk i Nordsøen og Skagerrak, og det er heller ikke korrekt, at fisk ligger i 5-6 dage på trawlere, idet mange trawlfiskere sejler ud og hjem samme dag.

”Go’ morgen Danmark og TV 2 burde og kunne have skaffet sig viden om, hvad kokken kunne tænkes at sige forud for udsendelsen og kontrolleret rigtigheden. Forud for det første interview er der et indslag med Greenpeace om kystnære fisk, hvilket værten indleder indslaget med kokken med at relatere til, idet han siger: ”Og det skal være med de her, vi lige har hørt om, kystnære, friskfangede fisk”, hed det i klagen fra Danmarks Fiskeriforening.

Nægtede at samarbejde om berigtigelse

Sagen fik derefter et lidt usædvanligt forløb, da Danmarks Fiskeriforening afviste at medvirke til at udarbejde en berigtigelse, idet foreningen i stedet fastholdt sin klage til Pressenævnet.

Redaktionen havde allerede fra starten lagt sig fladt på maven og tilbudt Danmarks Fiskeriforening berigtigelse og genmæle, hvilket er sædvanlig praksis, når man erkender fejl. I sådanne tilfælde samarbejder mediet med klageren om at udarbejde en tekst, der nøjagtigt redegør for, hvad fejlen går ud på, og hvad det er, der skal rettes.

I en mail til Danmarks Fiskeriforening beklagede redaktøren for Go’ morgen Danmark de fejlagtige påstande, lige som repræsentanten for Greenpeace over for redaktionen tilbageviste de udsagn, som kokken fremsatte i udsendelsen. Samtidig indskærpede Nordisk Film og TV 2 over for kokken, at han ikke må fremsætte påstande, som han ikke har dokumentation for.

Danmarks Fiskeriforening svarede dog aldrig på henvendelsen fra TV 2, men valgte at stå stejlt på sin klage til Pressenævnet. Den normale fremgangsmåde er ellers, at parterne forsøger at finde en løsning i fællesskab.

Vidste ikke hvad kokken ville sige

19. april 2013 kl. 06.50 valgte TV 2 og Go’ morgen Danmark alligevel at bringe en berigtigelse, som berigtigede samtlige Danmarks Fiskeriforenings kritikpunkter.

Berigtigelsen får imidlertid også kritik af Pressenævnet, som finder den upræcis. Ved oplæsningen af rettelsen sagde værten ”danskere” og ikke ”danske fiskere”, da han fastslog, at det er ukorrekt, at otte ud af ti fisk smides over bord. Ellers svarer ordvalget til formuleringerne i klagen fra Danmarks Fiskeriforening.

Desuden fandt nævnet, at ”berigtigelsen efter sin form og sit indhold kan give seerne indtryk af en vis manglende grad af seriøsitet hos mediet over for det omhandlede emne og den bragte berigtigelse”.

TV 2 blev derfor pålagt at offentliggøre Pressenævnets kendelse i en ny udsendelse i Go’ morgen Danmark. Det skete 30. maj kl. 07.35.

TV 2 havde på forhånd gjort gældende, at man ikke vidste, hvad kokken ville sige, idet man ikke på forhånd havde talt om, hvilke spørgsmål der kunne tænkes at blive stillet i interviewet.

Det formildede imidlertid ikke Pressenævnet, som i sin enstemmige kendelse lægger vægt på, at ”Guf” siden foråret 2012 har været en del af det faste panel af kokke i Go’ morgen Danmark.

Over for seerne fremstår han således som en del af medarbejderstaben i Go’ morgen Danmark, og på den baggrund burde TV 2 – for at undgå kritik – ved tilrettelæggelsen af indslaget have sikret sig, at han ikke bragte ukorrekte oplysninger.

Principielt vigtig afgørelse

Der er således tale om en principielt vigtig afgørelse, idet den kan danne præcedens for andre direkte udsendelser, hvor mere eller mindre faste gæster kommer med ukorrekte oplysninger.

Hvis man tager kendelsens ord for pålydende, så har tv-stationer en pligt til at forberede direkte interviews ved på forhånd at tale med deltagerne om, hvad de agter at sige i udsendelsen. Formålet er at sikre sig imod, at gæsten siger noget, der ikke er rigtigt.

Set fra min stol er det – trods det lidt usædvanlige forløb – en udmærket afgørelse, som kan få betydning ikke kun for Go’ morgen Danmark, men også for en række andre direkte programmer, for eksempel på NEWS.

Journalistik handler nemlig ikke kun om at lade forskellige stemmer og synspunkter komme til orde, som om de alle er lige gode.

Journalistik handler grundlæggende også om at skille skidt fra kanel – og sikre at oplysninger, som bringes til torvs i medierne, er faktuelt korrekte.

Det er helt i overensstemmelse med de vejledende regler for god presseskik, hvor det hedder, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte.

Det var de ikke i Go’ morgen Danmarks tilfælde, og derfor er det en god kendelse.

LARS BENNIKE 04.06.2013

Du kan læse hele Pressenævnets kendelse her.