Journalistisk slagside

Hvis journalister vælger side, er den fair og afbalancerede sagsfremstilling konfliktens første offer. Troværdigheden ryger, historien får karakter af et partsindlæg, og man kan sige, at journalistikken får slagside. Det er en debat, som med jævne mellemrum rammer medierne. Også her på TV 2, hvor vi mener, at det er vigtigt, at vi forholder os kritisk til vore egne udsendelser. Det er en af årsagerne til, at undertegnede er ansat som seernes redaktør 

Det gik galt for TV 2|NYHEDERNE kl. 19 den 22. august i et indslag om nedskæringer inden for sundhedssektoren i regionerne.  En på mange måder interessant og markant journalistisk historie – som desværre lider af alvorlige mangler i form af faktuelle oplysninger til afbalancering af de skarpe synspunkter.

Vinklingen var klar – i oplægget fra studieværten hed det: 
”I dag kom det frem, at de danske sygehuse næste år tilsammen skal spare over en milliard kroner. Region Midtjylland har meldt ud, hvor det sker hos dem. Og det rammer for eksempel ortopædkirurgisk afdeling på Århus Sygehus. Her bliver antallet af hofte- og knæoperationer halveret. Fra 6.800 til 3.400.”

Med andre ord – der er lagt op til politisk-økonomisk blodbad i de danske regioner – og de første ofre er patienterne. En hoftepatient på Århus Sygehus slår tonen an, da han i starten af indslaget erklærer, at ”de er ikke rigtigt kloge”, idet han tilføjer, at regeringen kun er ude på at privatisere sundhedsområdet. Den ledende overlæge, Frank Farsø Nielsen, mener, at hans afdeling er ”smadret” som følge af de planlagte besparelser, mens sygehusdirektør Ole Thomsen fastslår, at ”det er ikke for sjov”.

Efter min opfattelse burde det klart fremgå af indslaget, at de planlagte besparelser kun handler om godt en procent af de samlede – forventede - sundhedsbudgetter i regionerne. En hurtig opringning til Danske Regioner ville have afsløret, at sundhedsområdet under regionerne næste år stiler mod at budgettere med samlede udgifter på 94,2 mia. kr. – og det vil altså indebære en besparelse på 1,2 mia. kr. eller mellem 1,2 og 1,3 procent af den tidligere - forventede - budgetramme.

Reelt er der nemlig i kroner og ører tale om en stigning på over seks mia. kr. fra 2008 til 2009, idet de samlede sundhedsudgifter i år er sat til 88,1 mia. kr. Sagt på en anden måde er der altså tale om en lidt lavere stigningstakt end de nu planlagte 6,9 procents stigning.

Det, der fremstilles som besparelser og nedskæringer, dækker altså i virkeligheden over en pæn udvidelse af budgettet. Problemet er, at stigningen ikke bliver helt så stor, som sygehussektoren gerne ville have.


På den baggrund virker det mærkeligt, at Region Midtjylland vil halvere antallet af ortopædkirurgiske indgreb på Århus Sygehus. Man kunne måske fordele byrderne mere ligeligt mellem forskellige sygehusområder, når nu budgettet ikke vokser så meget som ønsket.


Jeg ville gerne have hørt, hvorfor Region Midtjylland med djævelens vold og magt vil halvere antallet af hofte- og knæoperationer – men der blev i indslaget ikke stillet et eneste kritisk spørgsmål – hverken til overlægen eller sygehusdirektøren. Der optræder heller ingen af de regionspolitikere, som står bag sparekravet til ortopædkirurgerne.

Der er muligvis masser af gode forklaringer, når man dykker ned i de konkrete tal, men vi blev ikke klogere af indslaget. Det efterfølgende liveinterview med regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen fra Region Hovedstaden bragte heller ikke mere lys over sagen.

Go’ aften Danmark
Det gik også galt, da TV 2-programmet Go’ aften Danmark 27. august gav sig i kast med en omtale af den 30-årige Sophia Evensens nye bog ”Ondskab” med undertitlen ”Ruth stjal mit liv”. Fjenden var på forhånd udpeget – nemlig Sophia Evensens mor, Ruth Evensen, der er leder af den kristne sekt Faderhuset.

Det er vigtigt at understrege, at jeg som seernes redaktør naturligvis ikke kan forudskikke begivenheder, og hvad der måtte ske i sagen om Faderhuset. Min kritik gælder alene det journalistiske håndværk, som det blev præsenteret i den pågældende udsendelse.

Programværten indleder med at fastslå, at ”mystikken om Faderhuset fortsætter”, at der er ”beskyldninger om magtmisbrug og vold” – og at medlemmerne af sekten ”måske” er i færd med at planlægge kollektivt selvmord.
Derefter følger et indslag om, at der har været en protestaktion foran Faderhuset i Bandholm på Lolland – og en mandlig demonstrant sætter scenen for den dystre fortælling, da han udtaler, at han frygter snart at skulle læse om en stor begravelse som følge af et kollektivt selvmord. Journalisten forklarer i speaken, at mændene ikke er alene med deres frygt – Ruth Evensens datter, som har brudt med Faderhuset, er inde på det samme i sin nye bog, hvor man kan læse om ”magtmisbrug, sexovergreb og vold mod børn” i Faderhuset.

Overgreb, som de kommunale myndigheder er i færd med at undersøge – og som også er anmeldt til politiet.

Politiinspektør Flemming Madsen fra Sydsjællands Politi opsummerer sagen: Politiet har foretaget undersøgelser i sagen, og de har ikke underbygget nogen mistanke om strafbare forhold.
Med andre ord – på det foreliggende grundlag en tynd kop the, eftersom der i indslaget ikke er dokumentation for nogen af de alvorlige beskyldninger.

Det bliver ikke bedre i det efterfølgende interview med Sophia Evensen, som blandt andet bliver spurgt om, hvorvidt hendes mor, som hun har brudt med af personlige årsager, er i stand til at drive medlemmerne af Faderhuset til kollektivt selvmord. Uden nogen dokumentation fastslår Sophia Evensen, at medlemmerne er ”lydige”, deres selvstændighed er væk, og de er klar til at dø for Jesus.

”Har der været talt om det – også mens du var i sekten”, spørger programværten.
”Øhm, det som vi har hørt nu er, som jeg også ved fra mange år tilbage, at de har været meget optagede af martyrlitteratur, videoer og bøger. Og de er meget inspirerede af det her med at dø for Jesus. Så det ville ikke … det har bevæget sig meget i den retning, som giver os grund til at tro, at de er i fare”, siger Sophia Evensen.

Jeg kan ikke som seer vide, om der er hold i de alvorlige beskyldninger – om Ruth Evensen, som den frafaldne datter påstår, er ved at drive sin menighed ud i kollektivt selvmord. Det kan meget vel være, at det forholder sig sådan – at medlemmerne af Faderhuset styrer mod fortabelsen. Og hvis der er hold i kritikken, fortjener sagen en mere grundig journalistisk behandling, end det skete i Go’ aften Danmark.

Der var ingen dokumentation for påstandene i udsendelsen. Kun spørgsmål af typen: ”Hvad er det, I fornemmer, der sker”? Vinklingen tog overhånd, der manglede basale faktuelle oplysninger og kritiske modspørgsmål – og journalistikken fik slagside.


LARS BENNIKE, 11.09.2008