Operation X frifundet i minksag

Det var en sejr for presse- og informationsfriheden, da Morten Spiegelhauer og redaktionschef Kasper Vilsmark fra TV 2-programmet Operation X 22. maj 2014 i Vestre Landsret blev frikendt i den såkaldte minksag.

De to var tiltalt for ulovlig indtrængen på en minkfarm sammen med dyreværnsaktivister med tilknytning til organisationen Anima. Da sagen i første omgang blev behandlet ved byretten i Holstebro, blev både Spiegelhauer og Vilsmark derimod fundet skyldige i uberettiget at have trængt ind på den pågældende minkfarm.

Under ankesagen ved landsretten i Viborg har redaktionschef Kasper Vilsmark lige som i byretten forklaret, at Operation X og TV 2 først fik kendskab til de kritisable forhold i minkbranchen, efter at Anima havde gennemført næsten alle deres optagelser på en række pelsdyrfarme over hele landet.

Vigtigt at kontrollere optagelser

Redaktionen havde ikke selv været involveret i optagelserne. Det var derfor afgørende for ham og redaktionen, at det blev klarlagt, om det materiale, som Anima havde tilvejebragt, var dokumentarisk i orden og ikke manipuleret eller farvet af dyreværnsorganisationens interesser.

Tilsvarende oplyser TV 2s dokumentarredaktør Lasse Bjerre, at TV 2 fandt det berettiget at følge dyreværnsfolkene hen over hegnet til den pågældende minkfarm for at kunne dokumentere, hvordan de indsamlede deres viden, og hvordan forholdene var på farmen.

Lasse Bjerre tilføjer, at det var afgørende for TV 2, at aktionen ikke blev iværksat af hensyn til Operation X, men at aktivisterne ville have gennemført deres indtrængen på den pågældende minkfarm under alle omstændigheder.

Det var baggrunden for, at Morten Spiegelhauer var med for ved selvsyn at besigtige forholdene, da aktivisterne endnu en gang trængte ind på en minkfarm i Jylland i september 2009.  

Et flertal på fire ud af seks dommere og domsmænd stemte i landsretten for at frifinde de to medarbejdere fra Operation X.

I begrundelsen anfører retten, at sagen havde en væsentlig samfundsmæssig interesse, og de to blev derfor frifundet. I dommen understreges det samtidig, at der ikke kan ”ses bort fra, at aktivisterne med tilknytning til Anima ville have gennemført indtrængen på minkfarmen […], selv om Operation X ikke havde deltaget direkte.”

Ekstra Bladet dømt

Til gengæld fik Ekstra Bladets dokumentarchef Miki Mistrati stadfæstet byrettens dom på 10 dagbøder à 500 kr.

Miki Mistrati var ikke selv med, da medlemmer af Anima trængte ind på minkfarmene, men han havde udlånt et kamera til aktivisterne og blev i byretten dømt for medvirken til ulovlig indtrængen i cirka 25 tilfælde.

Landsretten finder, at Animas overtrædelser af straffelovens §264 fandt sted efter aftale med Miki Mistrati, og at ”handlingerne er således begået af de to i forening”, som det hedder i dommen.

Aktivisten fra Anima indgik efter en dom i Københavns Byret i 2012 forlig i sagen og gik med til at betale en erstatning på 125.000 kr. for ulovlig indtrængen.

Sejr for pressefriheden

Afsløringerne i ’Operation X – Pels på vrangen’ i efteråret 2009 af forholdene på danske minkfarme har ført til en række – forgæves – forsøg på først at stoppe programmet og derefter at retsforfølge tv-folkene bag programmet.

Først forsøgte Dansk Pelsdyravlerforening at stoppe programmet med et fogedforbud, men det afviste fogedretten i Odense.  

Efterfølgende indgav pelsdyravlerne en klage til Pressenævnet, men også her fik TV 2 medhold. Og sideløbende gik de danske pelsdyravlere i offensiven med kritik og indrykkede helsides-annoncer i de landsdækkende dagblade og tv-reklamespots mod programmet og dets afsløringer.

Med frifindelsen af de to medarbejdere fra Operation X ligger afgørelsen fra Vestre Landsret på linje med sagen mod Berlingske Tidende, som i 2004 valgte at offentliggøre fortroligt stemplede dokumenter om Irak-krigen, som var lækket til avisen af en tidligere medarbejder ved Forsvarets Efterretningstjeneste.

Mens den tidligere efterretningsagent blev idømt fire måneders fængsel for brud på sin tavshedspligt, blev mediet også i den sag frikendt, fordi retten fandt, at oplysningerne havde en samfundsmæssig interesse, som oversteg hensynet til overholdelse af loven.

Med afgørelsen i dag har Vestre Landsret derfor endnu en gang stadfæstet som retsprincip, at informationsfriheden må veje tungere end hensynet til hemmeligholdelse og lukkede døre, når det altså drejer sig om sager af væsentlig samfundsmæssig interesse.

Retten fastslår, at man - i hvert fald i denne sag - ikke skal skyde budbringeren. Derfor er frifindelsen af Operation X en sejr for pressefriheden – også selv om aktivisterne bag optagelserne og Ekstra Bladets dokumentarchef blev dømt.

LARS BENNIKE, 22.05.2014