Rent mel i sms-posen?

Snyder TV 2 med sms-stemmerne i ”Vild med dans”? Det mener flere seere, som har klaget til seernes redaktør, fordi de ikke mener, at TV 2 har rent mel i posen. Det er en debat, som jævnligt dukker op i forbindelse med seerafstemninger. Men er der fusk med i spillet – og hvilken fordel skulle TV 2 i givet fald have af at snyde med sms-stemmerne?

En række seere har klaget til undertegnede over sene tilbagemeldinger i forbindelse med sms-afstemninger i ”Vild med dans”. En af klagerne, Vera Lorenzen, oplyser 21. oktober, at man i hendes familie sendte sms’er via hele tre mobiltelefoner, men først søndag kom der melding tilbage om, at stemmerne var registreret.

 ”Vel var de ej. Og jeg håber sandelig, at TV 2 erstatter alle de sms’er, der er gået tabt. For det pladder, som bliver skrevet både i aviserne og på nettet om, at det er korrekt opgjort, den hopper jeg ikke på, for det kan ikke lade sig gøre på fire minutter”, skriver Vera Lorenzen, som også opfordrer TV 2 til at offentliggøre sms-afstemningerne, så alle kan følge med.

Med hjælp fra Jan Hoffmann, der som mobilmanager på TV 2|NET står for kontrollen med sms-afstemningerne på TV 2, og sidder med i kontrolrummet fredag aften, har jeg afprøvet systemet, mens vi på skærmen kunne følge med i, hvad der sker, når man sender en sms.

En stemme, afgivet før afstemningen, giver svaret: ”Afstemningen er endnu ikke startet. Mvh. TV 2”

En stemme, afgivet efter afstemningen, giver svaret: ”Afstemningen er afsluttet. Mvh. TV 2.”

En stemme, afgivet korrekt, giver svaret: ”Tak for din stemme, som er registreret i tide. Pris 5 kr. som opkræves via mobilregningen. Udbyder er TV 2, Rugaardsvej 25, 5000 Odense C, tlf. 70 15 19 19.”

Dette svar sendes til alle, som har stemt i tide – det vil sige, inden afstemningen er stoppet, altså uanset, om man har fået sin sms retur før eller efter afslutningen af afstemningen.

En stemme, afgivet på et udgået par, giver følgende besked: ”Det er ikke muligt at stemme på dette par. Mvh TV 2 (gratis besked) ”

Undtagelsen er, hvis man ikke har stemt korrekt – der er for eksempel en del seere, som sætter mellemrum mellem bogstaverne eller skriver ”jeg stemmer på XX” eller lignende. Det kan computerne ikke tyde, så disse seere får en standard-sms tilbage med teksten ” Hej! Vi forstår desværre ikke din besked. Har du stavet rigtigt eller lavet et mellemrum i koden? Send evt. en mail til sms@tv2.dk (gratis besked)”

- Folk tror jo, at vi behandler alle stemmerne manuelt, men det gør vi altså ikke. Det hele sker automatisk, så derfor er det afgørende, at man kun stemmer med deltagernes initialer. Men alle får en sms retur, selv om der kan gå adskillige timer, fordi svarene skal gennem slusen hos teleselskabernes computere. Det er rigtig mange sms’er, der skal sendes efter sådan en ”Vild med dans”, forklarer Jan Hoffmann fra TV 2|NET.

Der føres log over afgivne stemmer, så TV 2 og Unwire ApS, som står for den tekniske side af sagen, sekund for sekund kan se fra hvilke mobiltelefonnumre, der er afgivet stemmer.

Jeg har - i min egenskab af seernes redaktør - selv fået mulighed for at kontrollere mobilstemmer for nogle af de seere, som har klaget, og de var korrekt registreret med tidskode for, hvornår den afgivne stemme var modtaget.

Der er ikke ekstern revision på sms-stemmerne, men TV 2s eksterne revision har tidligere revideret metoden og gennemgået detaljerne med TV 2s tekniske partnere omkring vore afstemningssystemer.

Systemet beregner automatisk, hvordan dommer- og sms-stemmer skal omregnes til point, og ved point-lighed er det antallet af sms-stemmer, der afgør sagen. I omdansen er det kun sms-stemmerne, der tæller.

Flere seere har klaget over, at Anne Grethe Bjarup Riis og Michael Olesen skulle have haft en uretfærdig fordel, fordi de dansede først i omdansen mod Anne Mette Rasmussen og Thomas Evers Poulsen. Kurverne over afgivne stemmer viser imidlertid, at både tilhængere og modstandere af de enkelte par stemmer, mens modparterne danser.

- Og mange seere overser, at Anne Grethe og Michael dansede sidst i omdansen mod Hans Pilgaard og Mie Moltke – men da var det jo Hans, der røg ud, siger Jan Hoffmann.

Flere seere har foreslået, at TV 2 offentliggør stemmerne ”for at fjerne al tvivl”, som en seer ved navn Anders skriver. Men problemet er, at TV 2 over for BBC, som har rettighederne til ”Vild med dans” kontraktligt har forpligtet sig til at holde alle afstemningsresultater hemmelige, idet det ellers vil tage spændingen ud af programmet, ligesom bookmakere vil kunne manipulere afstemningerne. 

Det er også derfor, at der er sat en øvre grænse på max. 9 sms-stemmer pr. mobiltelefon – hvis der ikke var loft over antallet af stemmer, ville enkelte deltagere forholdsvis let kunne ”købe” sig til en sejr.

Jeg kan naturligvis ikke med sikkerhed fastslå, at der ikke KAN snydes med sms-stemmerne i ”Vild med dans”.

Men der er – ud fra min gennemgang af de afgivne sms-stemmer i samtlige ”Vild med dans”-udsendelser i denne sæson samt afprøvning af systemet – ikke noget, der tyder på det.  Tværtimod.

Stemmerne registreres straks, de er inde i systemet – og man kan således se resultatet på skærmen i kontrolrummet i samme sekund, Jan Hoffmann stopper afstemningen.

Samtidig har jeg – for at vende tilbage til mit eget spørgsmål i starten af denne klumme - svært ved at se, hvilken fordel, TV 2 skulle have af at snyde. Hvis der er point-lighed mellem kandidaterne er det i den sidste ende seernes stemmer, der afgør, om et par går videre eller ryger ud af konkurrencen. TV 2 lever af seernes gunst, og eftersom det i henhold til reglerne er de mest populære par, der fortsætter, ville det være uklogt at gå imod seernes ønsker.

Så snyd? Nej – det er der intet, der tyder på, selv om der selvfølgelig er rigtig mange, der gerne havde set Anne Mette og Thomas i finalen. Der var blot endnu flere, som foretrak Anne Grethe og Michael.

LARS BENNIKE, 22.10.2008