Revolverjournalistik på nettet

Er nettet journalistisk set en lovløs jungle, hvor man kan skrive som man vil - uden at skele til de presseetiske regler? Spørgsmålet er aktuelt, efter at TV 2|NYHEDERNEs netredaktion 25. maj 2009 offentliggjorde en artikel, hvor en 25-årig mand i malende vendinger fortalte om, hvordan han i halvt bevidstløs tilstand blev udsat for anal voldtægt på et værtshus i Københavns indre by.

Det er en årvågen medarbejder på fagbladet ”Journalisten”, som har gjort mig opmærksom på problemstillingen. Ifølge artiklen, som kan læses på http://nyhederne-dyn.tv2.dk/krimi/article/22584841/ blev den 25-årige udsat for det voldelige overgreb, da han natten til den 24. maj besøgte værtshuset ”Masken” i Københavns indre by.

I artiklen – som nu er rettet til, så det tydeligt fremgår, at værtshusets personale har en anden udlægning af sagen, ligesom der er indføjet et link til en artikel med deres version - indgår et brev fra den 25-årige, hvor han over for TV 2|NYHEDERNE fremlægger hændelsen, som han oplevede den.

Indirekte beskyldninger

I brevet beskylder den 25-årige personalet for at have overhældt ham med koldt vand samt sparket til ham, mens han lå halvt bevidstløs på gulvet, ligesom han i indirekte vendinger beskylder værtshusets medarbejdere for at have vendt det blinde øje til, da han angiveligt blev voldtaget analt af en 43-årig HIV-smittet mand.

Ifølge den 25-åriges udlægning står der på et tidspunkt to fyre i køkkenet og snakker om, at de ikke bare kan lade ham ligge på gulvet, idet de tilføjer, at ”vi må jo ikke kontakte politiet”. Den formodede voldtægtsmand omtaler de to mænd som ”lægen” – en engelsktalende mand, som ind i mellem kommer ind i køkkenet, hvor han slår den 25-årige i hovedet, samtidig med at han tager hans puls. På et tidspunkt stikker han ifølge beretningen på nyhederne.tv2.dk også hele hånden ned i den 25-åriges hals.

”Jeg må være besvimet af smerter igen, for jeg vågner ved, at en af de unge i baren, får lov at ringe til politiet, for at sige "vi har fundet en fordrukken fyr i et hjørne, da vi lukkede, hvad skal vi gøre". Politiet ville komme, og de besluttede sig for at slæbe mig ind i baren og sætte mig på en stol med hovedet hen over et bord, så det ser ud til, at jeg er gået kold. På dette tidspunkt er jeg inderst inde ved bevidsthed, men min krop er meget afkræftet, og jeg falder ned af stolen. De slæber mig i stedet uden for baren og lægger mig på fortovet og afventer politiet. Det efterfølgende husker jeg ikke selv, men det er blevet forklaret til mig af politiet”, skriver den 25-årige i sit brev til TV 2|NYHEDERNE.

Der er med andre ord tale om ganske stærke anklager, som i henhold til de vejledende regler om god presseskik burde være forelagt personalet på ”Masken”, inden artiklen blev offentliggjort.

Det skete ikke, og det hjælper i den forbindelse kun lidt, at TV 2|NYHEDERNE dagen efter fulgte artiklen op med en ny historie, som ligger på adressen  (http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article/22600471/), hvor Bo Sørensen, der er ejer af værtshuset, fik lov at komme til orde – vel at mærke med en helt anden version af historien.

Personalets udlægning

Ifølge indehaveren af værtshuset mistede den 25-årige bevidstheden, da han – muligvis i beruselse – faldt ned fra sin barstol og slog hovedet. Personalet bar ham derefter ud i køkkenet, hvorefter de fik fat på en mand i baren, som er sygeplejerske, og som de kender.

"Det er rigtigt, at han får et glas vand i hovedet, og at han får nogle klap på kinderne, fordi de prøver at få ham til bevidsthed," siger Bo Sørensen, som over for nyhederne.tv2.dk afviser, at der kan have fundet en voldtægt sted – dels fordi den 43-årige sigtede kun var alene med den 25-årige i et halvt minut, dels fordi der er meget trange pladsforhold i køkkenet bag baren.

"Og hvis du så mit køkken ville du grine. Det kunne aldrig lade sig gøre, det er helt grotesk," siger Bo Sørensen.

Mens personalet og den 43-årige ventede på politiet fik den 25-årige pludselig åndenød og kramper. Den 43-årige mandlige sygeplejerske tog derfor fat i den 25-åriges tunge og trak den ud, så han ikke skulle blive kvalt. Da politifolkene ankom, tilkaldte de en ambulance.

"Mine tjenere er så rasende over det her. De er folk, der har været her længe, og som jeg kan stole på. Men det, jeg har det mest forfærdeligt med, er, at en uskyldig mand er hængt ud, fordi han ville hjælpe," siger Bo Sørensen til nyhederne.tv2.dk.

Med andre ord en noget anden udlægning af sagen, som efter min opfattelse burde være efterprøvet bedre, inden TV 2|NYHEDERNE valgte at offentliggøre den 25-åriges beretning uimodsagt.

Påstand mod påstand

Det er påstand mod påstand, og man kan ikke uden videre affærdige hverken den ene eller den anden parts udlægning af sagen som usand. Men oplysninger, som kan være ”skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen”, skal i henhold til de presseetiske regler efterprøves i særlig grad, inden de bringes, ”først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende”.

Personalet på ”Masken”, som er lette at identificere, havde derfor krav på at kommentere de belastende beskyldninger, inden de blev offentliggjort.

Hos Københavns Politis Station City oplyser efterforskningslederen til undertegnede, at den 43-årige er sigtet, men løsladt. Desuden er man hos politiet knotne over, at TV 2 har offentliggjort den 25-åriges detaljerede forklaring, da det kan ødelægge efterforskningen, som i forvejen er vanskelig. Politiet henholder sig til, at ”så længe en straffesag ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet, må der ikke offentliggøres meddelelser, der kan lægge hindringer i vejen for sagens opklaring”. Derudover har man ingen kommentarer, da efterforskningen stadig pågår.

Det skal dog i den forbindelse tilføjes, at politiet inden offentliggørelsen uden indvendinger havde bekræftet den 25-årige brevskrivers identitet over for TV 2s journalist, ligesom politiet havde bekræftet, at den 43-årige mand, der er sigtet i sagen, også er sigtet for at udsætte andre for livsfare, fordi han er HIV-smittet.

Nettet er et hurtigt medie, og journalisterne arbejder ofte under pres for at få nyhederne hurtigt ud til offentligheden.  Der er deadline døgnet rundt, og mediernes konkurrence om at komme først er ubarmhjertig.

En sag som denne viser imidlertid klart, at det er farligt at bedrive revolverjournalistik. Den første artikel burde ikke være offentliggjort i sin oprindelige form, og hvis man skal drage en lære af miseren, er det, at journalister - særligt i en sag som den foreliggende - skal spørge hele raden rundt, før de skyder.

LARS BENNIKE, 28.05.2009