Sproglig armod på TV 2

Forleden modtog jeg et gammeldags brev med posten. Pensioneret dansklærer Tove Andersen ”græmmedes” over endnu en omgang journalistiske stave- og sprogfejl. Og Tove Andersen er desværre ikke alene. Andre seere beklager sig over, at flere af TV 2s medarbejdere – særligt i denne uge med Knæk Cancer-kampagnen – ikke er i stand til at udtale ordet ”kræft” korrekt.

I sit brev spørger Tove Andersen, om det er "10-årige børn”, der skriver artiklerne på nettet og tekst-tv. Hun har stort set opgivet at tælle stavefejl af mere eller mindre graverende karakter – det sker alligevel næsten dagligt.

”Men da Felix Baumgartner skabte sensation, da var jeg næsten ved at besvime. Tekstskriveren skrev: Felix Baumgartner har ”sprunget” lydmuren. Hvordan i alverden kan det gøres”, spørger Tove Andersen, som anfører, at den østrigske vovehals ”sprængte” lydmuren. 

Det slutter imidlertid ikke her. Dagen efter var Tove Andersen ved at få ”morgenkrydderen i den gale hals”, da ’Go’ morgen Danmark’ viste en billedserie af nogle fodboldspillere. Der blev vedhæftet en seddel på hver af dem med karakteristik af den enkelte. Og en af dem var ”vetaranen”.

”Hva’ mon det er”, spørger Tove Andersen, som resigneret konkluderer, at det er ”endnu en stavefejl”.

Knæk udtalen!

Adskillige seere har den seneste uge klaget til seernes redaktør og TV 2, fordi nogle af medarbejderne ikke kan udtale ”kræft” korrekt.

”TV2 har taget initiativ til "knæk cancer". Kunne I også knække udtalelsen af det danske ord "kræft"? Kræft udtales med æ som i æble. Kræft udtales IKKE kraft. Kraft er energi og ikke en hæslig sygdom. På forhånd tak!”, skriver således Mette Olufsen i en mail til seernes redaktør.

”Det undrer mig, at mange af journalisterne ikke kan udtale ordet "kræft", men i stedet siger "kraft". Det støder mine øren meget. Kan I ikke lære de journalister, som ikke kan udtale det korrekt, at sige cancer i stedet”, spørger Ole Pedersen.

Endnu en seer klagede over et indslag i NYHEDERNE 23. oktober, hvor den ”gode nyhed om lavere dødelighed af kræft, herunder en ældre kvinde i Hørsholm, som havde overvundet leverkræft, endnu engang blev "forfladiget" af kommentatorens manglende dansk-kundskaber”.

”På trods af utallige påmindelser fra bl.a. læserbrevsskribenter og ved direkte henvendelser blev der endnu engang talt om kraftsygdom, kraftpatienter, kraftbehandling mv., og for at sætte streg under meddelte den unavngivne kommentator også, at udviklingen for yderligere forbedringer var gode i "framtiden"”, skriver han, og tilføjer, at det simpelt hen er for dårligt – og ikke ”et spørgsmål om dialekt eller individualitet, men udelukkende om dårligt dansk”.

Man skulle tro, at det var rigeligt, men oven i hatten kom også en ”bøn til personalekontoret” fra en seer, der foreslår TV 2 at checke journalistiske medarbejderes evne til at udtale ord, inden de bliver ansat.

”Det hedder ikke ”teKstikelkræft”(NYHEDERNE i aften), det hedder ikke "vallet" men valGet osv. osv., og nej jeg er ikke en sur gammel kone, der konstant sender klager - men nu har manglen på sprogviden irriteret mig i årevis, og hovedet på sømmet kom i TV-avisen her til aften”, skrev den pågældende seer 23. oktober.

Det kan tilføjes, at ordet ”kræft” til gengæld var udtalt forbilledligt korrekt i det pågældende indslag om cykelrytteren Lance Armstrong.

Ligger eller lægger?

En del danskere – desværre også journalister – har problemer med forskellen på ”ligge” og ”lægge”. Forskellen i udtale mellem de to ord er de seneste år udvisket hos mange, og det smitter også af, når ordene skal skrives.

Andre ord, som volder problemer, er ”synes” og ”syntes”, som mange har svært ved at se forskel på, selv om det ene er nutid, og det andet er datid.

”Smule” i stedet for ”smugle” er også blandt de fejl, som TV 2s årvågne seere gennem årene har påtalt i henvendelser til undertegnede.

Andre problemer er flertalsformer. En seer påpegede således forleden, at en af TV 2s garvede værter havde talt om ”halvanden millioner kroner”.

”Mon dagens journalister også snart begynder at tale om halvanden hundreder og halvanden tusinder […] Få nogen til at gøre noget ved det”, opfordrede hun og tilføjede, at hun glæder sig til at ”rejse to uger til et land, hvor jeg ikke taler sproget”.

En anden seer spurgte 23. oktober, hvordan en kvindelig nyhedsoplæser kunne sige ”en af børnenes far” i forbindelse med et indslag om en fynsk skoleleder, som skulle have udtalt sig racistisk.

”Det kan det jo aldrig hedde. Det hedder som bekendt ”en af børnenes fædre”. Send journalisten på danskkursus”, skrev seeren med venlig hilsen.

Skolens skyld – men journalisternes ansvar

Jeg er i de fleste tilfælde enig i kritikken – jeg finder det beskæmmende, at det nærmest hver dag er muligt at påpege sproglige fejl i TV 2s produkter.

Journalister på TV 2 bør i højere grad bestræbe sig på at stave og udtale korrekt – ligesom vi med rette forventer, at fotograferne både kan stille skarpt og justere hvidbalance.

Jeg mener ikke, at det er ligegyldigt, hvordan man udtaler tingene, selv om det naturligvis også skal kunne høres på TV 2s medarbejderes sprog, at de kommer fra forskellige egne af landet. Det er vigtigt at bevare en sproglig mangfoldighed.

Men vi kan gøre en indsats for at undgå de flade a'er, hvor det skal være ”æ”. Også selv om det strengt taget kun er udtryk for, at den pågældende taler en lavkøbenhavnsk dialekt, som dog er meget udbredt i ”tv-sproget”.

Skolerne har også et ansvar. Mange elever hvert år forlader hvert år det danske skolesystem uden at kunne læse og skrive ordentligt. Problemet går i arv til de læreanstalter, som skal tage sig af den videre uddannelse. Det går jeg ud fra, at Tove Andersen med sin baggrund som dansk- og talelærer er enig med mig i.

Vi kan dog ikke løbe fra, at medierne selv har et stort ansvar for at vedligeholde sproget. Journalister er professionelle formidlere. Derfor kan man også forvente, at vi forstår at bruge sproget på en ordentlig og opfindsom måde.

Det understregede en af TV 2s mange kritiske seere, da jeg venligt havde drillet ham med, at han selv havde strøet kommaer ud med en saltbøsse, da han i en mail omtalte en medarbejder på NYHEDERNE som ”åndsamøbe”, fordi vedkommende havde skrevet ”mæling” i stedet for ”mægling”.

”Undskyld min mangelfulde tegnsætning, det har aldrig været min stærke side, indrømmet, men så kan du til gengæld glæde dig over, at det ikke er mit job at skrive på et offentligt medie”, skrev den pågældende seer tilbage.

Og det har han jo ret i. Journalister lever af deres sprog – så skal det også være i orden.

LARS BENNIKE , 25.10.2012