Bostedet Plantagen

Rettelse. I NYHEDERNE kl. 19 den 29. november fortalte vi, at Bostedet Plantagen fakturerede den anbringende kommune 204 pædagogtimer om måneden til en beboer Alex Simonsen, men det er ikke korrekt. Bostedet havde fået bevilget de 204 pædagogtimer, men fakturerede i gennemsnit kommunen for 150 timer om måneden.