Fejl i artikel om Ventegodts dom

Det fremgik 31. maj af en artikel på nyhederne.tv2.dk, at lægen Søren Ventegodt var blevet frakendt enhver ret til at have med syge mennesker at gøre indtil videre.

Det er ikke korrekt.

Foruden den betingede fængselsstraf frakendte byretten ham ganske vist også retten til at behandle patienter invasivt på en enten gynækologisk, sexologisk eller fysioterapeutisk måde og til at udføre sin lægegerning indtil videre - en formulering, der juridisk ikke er nogen tidsbegrænsning på.

Men dommen får ikke betydning for hans virke som alternativ behandler, og han kan derfor fortsætte arbejdet i sin praksis som terapeut.

- Retten nåede frem til, at det ville være for bredt helt at frakende ham retten til at behandle syge mennesker. Han vil derfor fortsat godt kunne behandle eksempelvis en kræftpatient - men som psykoterapeut og ikke som læge, forklarer senioranklager Jakob Buch-Jepsen Ifølge Ritzau.

Artiklen på nyhederne.tv2.dk er nu præciseret.