Fejl i indslag om Rigshospitalets kollegium

Thomas Ehlers, der er formand for Rigshospitalets Kollegium, har klaget over et indslag om optagelseskravene til kollegiet i NYHEDERNE 7. september 2012.


I klagen anfører han, at det efter hans opfattelse ikke er korrekt, når TV2 oplyser at Rigshospitalets Kollegium foretager videoauditions i forbindelse med optagelse af studerende til jeres kollegium.

Ifølge redaktionschef Henriette Marienlund har TV 2 udtrykt sig upræcist i oplægget til indslaget, hvor studieværten sagde:

”Unge studerende må leve op til helt usædvanlige krav for at få et kollegieværelse. For eksempel kræver et københavnsk kollegium, at ansøgeren aflægger en videoaudition, som vi ser her”.

Der er tale om en stramning, som ikke flugter med det, som blev fortalt i selve indslaget.

Her fremgik det, at:

”Det er ansøgningsudvalget, der suverænt bestemmer, hvem der kan få et værelse. Udvalget består af studerende, og formanden ser intet forkert i, at de studerende blandt andet indsender videoer for at komme i betragtning”.

Dette er den korrekte fremstilling, og vi beklager, at vi var upræcise i oplægget, skriver Henriette Marienlund i sit svar til Thomas Ehlers.