Fejl i 'Hvem vil være millionær?'?

Er det rette svar "&"eller "%"?

 

Svend Sørensen skrev den 23. oktober:

Fejlsvar i Hvem vil være millionær

Svaret er forkert i det sidste spørgsmål til kr. 75.000 i dagens genudsendelse på TV 2 kl. 12.10.

Der blev svaret "&", som blev godkendt, men på alle computere jeg kender, er det "%"


TV 2 svarede:

Kære Svend Sørensen,

Tak for din henvendelse, som jeg har fået videresendt fra TV 2.

Spørgsmål og svar var formuleret som følger:

Hvilket af disse tegn deler tast med 5-tallet på et almindeligt computertastatur?

A: Og-tegnet
B: Procent-tegnet
C: Udråbstegnet
D: Lig med-tegnet

Det korrekte svar, som også deltagerne i stolen gav, er ganske rigtigt B: Procent-tegnet, hvilket blev godkendt.

Med andre ord, alt foregik som det skulle. Jeg går derfor ud fra, at der er tale om en misforståelse.

Med venlig hilsen

Charlotte Holm
Producent