Fokus på de psykisk syge

Lone Jensen foreslår en ny landsindsamling


Lone Jensen skrev 3. oktober:

Med de fantastiske landsindsamlinger ville det være fantastisk, om I vil lave en til psykisk sygdom og psykiatrien. Der er mange, der er ramt, og lige som kræft, kender vi alle nogle, der er ramt.

mvh.,

Lone Jensen


TV 2 svarede:

Kære Lone Jensen,

Tak for din henvendelse – og for dit spørgsmål om TV 2s engagement i andre sygdomme, herunder bl.a. psykiske lidelser. Jeg har sørget for at viderebringe dit forslag om et større engagement omkring psykiske lidelser til orientering til den chef, der står i spidsen for Knæk Cancer-ugen.

Når TV 2s hovedkanal gennemfører Knæk Cancer og etablerer samarbejde med Danmarks største sygdomsbekæmpende forening, Kræftens Bekæmpelse med næsten 500.000 medlemmer, skyldes det, at kræft er den største dødsårsag blandt danskere, og at TV 2 i denne uge gerne vil give særligt fokus på behandlingen af denne sygdom, som direkte eller indirekte berører alle danske familier.

Hvert år får 33.000 danskere kræft – det svarer til 90 om dagen. Kræft er i sygdoms-sammenhæng anderledes, fordi hver tredje dansker får kræft, og alle danskere dermed kommer i berøring med kræft. Som Danmarks største public service-kanal er det en af TV 2s opgaver at sætte fokus på det, der optager danskerne – og det gør kræft i høj grad. Det har været medvirkende til, at TV 2 i en uge sætter særligt fokus på kræft.

I TV 2s løbende dækning af sundhedsområdet, som bl.a. foregår i NYHEDERNE og i betydeligt omfang i ”Go’ morgen Danmark” (og derfor også på go.tv2.dk), har TV 2 dog fokus på mange forskellige sygdomme og sundhedsaspekter. Også behandlingen af psykisk sygdom har meget hyppigt været genstand for dækning i TV 2s programmer, men du har ret i, at det ikke er sket på samme måde som Knæk Cancer.  

Foruden den løbende dækning af sundhed og mange forskellige sygdomme har TV 2 Charlie herudover i flere haft et samarbejde med Hjerteforeningen, der 28. september i år indbragte 24 mio. kr. til foreningen. Desuden har Charlie Charity-modellen i de seneste år givet betydelig hjælp i form af gratis reklameplads til en række sygdomsbekæmpende foreninger, bl.a. Diabetesforeningen og Gigtforeningen, samt organisationer inden for bl.a. internationalt hjælpearbejde og nødhjælp.

Herudover giver TV 2 hyppigt meget store beløb i velgørenhed, når vi laver specialudgaver af "Hvem vil være millionær?" med kendte, der quizzer til fordel for foreninger, de selv vælger. 

Med venlig hilsen Annette Kamper 

TV 2 Seersekretariatet