Meget kort program

En seer, Knud Hansen, beklager sig 15. september over, at et program samme aften var meget kort:
Lige en lille opsang til TV2,er det ikke snart muligt at sende nye programmer istedet for alle de evin-
delige genudsendelser.

En anden ting er at når man tids-fastsætter en udsendelse,kunne det være rart om de så rent faktisk begyndte og sluttede efter program-oversigten.

Her til aften var Dags Dato sat til at starte 21.40 og slutte 22.00.
Efter utallige reklamer og selvpromovering af egne programmer ud i fremtiden,gjorde at man først kom
igang kl. 21.42 og minsandten om man så ikke sluttede allerede kl. 21.51.

Ni skaldede minutter,en udsendelse som man hele ugen også havde pro-moveret i utallige klip.
Det må i dæleneme kunne gøre bedre.

Ellers er jeg sikker på der forsvinder flere og flere fra jeres kanal, skriver Knud Hansen.

TV 2s svar:

Tak for din henvendelse, som jeg har modtaget til besvarelse fra seernes redaktør på TV 2, Lars Bennike. Også tak for din kritik, der handler om varigheden af programmer, og som jeg gerne vil besvare bedst muligt, selv om vi ikke bliver enige.

Jeg har videresendt din opfordring om længere programmer til orientering til redaktionen, som gerne ville sende lidt længere programmer. Når programplanen for mandag skal sættes sammen, er puslespillet imidlertid svært og stramt. Samtidig skal der være plads til reklameblokke mellem programmerne, idet TV 2 alene har reklameindtægter at leve af. Licensen til TV 2 stoppede for mere end fire år siden, efter at politikerne for mange år siden besluttede, at licensen til TV 2 skulle stoppe med udgangen af juni 2004.

I din mail antyder du, at f.eks. "Station 2 Patrulje" og "Station 2 Efterlyst" er sat til at vare 20 minutter - men det er ikke rigtigt. Det, som fremgår af programoversigterne, er, at klokken 21.40 er det mest præcise sendetidspunkt, når tidspunktet for f.eks. "Station 2 Efterlyst" skal angives med minuttal, der er delelige med 5.

Programoversigten angiver også, at klokken 22.00 er det mest præcise sendetidspunkt til NYHEDERNE og FINANS, når tidspunktet skal angives med minuttal, der er delelige med 5.

Imellem to sendetider i en programoversigt er der - på alle kanaler - (foruden selve programmet) afsat en vis sendetid til trailere (egenreklamer), programoversigter, spots eller lignende samt (på de fleste kanaler) reklamer.

Selv en kanal som DR1, der ikke bringer reklamer, bruger masser af tid på egenreklamer. Når f.eks. SportNyt på DR1 er programsat til klokken 21.50, og næste program begynder klokken 22.00, betyder det ikke, at SportNyt varer 10 minutter. Programloggen fra DR1 viser, at SportNyt nogle gange varer ned til 5-7 minutter - også selv DR1 ikke bringer kommercielle reklamer.


Jeg vil også gerne kommentere din kritik af genudsendelser og give lidt baggrundsinformation om emnet:

Det er rigtigt, at der hver dag - på alle kanaler - er genudsendelser - og lidt flere om sommeren. Sommeren 2008 var dog anderledes, idet TV 2 denne sommer sendte en del færre genudsendelser end normalt på grund af de mange og store sportsbegivenheder, der prægede sommeren.

Efter sommeren er genudsendelserne stort set forsvundet fra TV 2 i den gode sendetid. Mellem klokken 18.00 og 23.30 på hverdage er der stort set aldrig genudsendelser på TV 2, og i weekenden er der alene tale om genudsendelser af enkelte film samt af varierende programtitler lørdag og søndag klokken 18.25.

Når alle tv-stationer, herunder TV 2, bringer genudsendelser hver dag, skyldes det,

1) at vi får mange opfordringer til at genudsende programmer (selv udsendelser, der har været vist to-tre gange),

2) at der ikke er penge til at nyproducere programmer hele året, og

3) at det er udtryk for sund økonomisk sans, at programmer sendes mere end én gang for at give flere danskere mulighed for at se programmerne.


1) Disse henvendelser kommer både fra danskere, som ikke fik set et program første gang og derfor gerne vil have det genudsendt, og fra danskere, som gerne vil gense et program eller en udsendelsesrække. Ønsket om endnu en visning af et tidligere sendt program er den største enkeltårsag til henvendelser til TV 2s generelle mail-adresser.

2) Ingen tv-stationer har midler til at nyproducere programmer hele året, og der må derfor ske en prioritering af, hvornår på året midlerne skal bruges. Som nævnt: TV 2 modtager ikke længere licensmidler og har ikke gjort det i fire år, efter at politikerne for mange år siden besluttede, at licensen til TV 2|DANMARK skulle stoppe med udgangen af juni 2004.

3) Når et program har været vist én gang på TV 2 i den bedste sendetid, har det typisk været set af 500.000-800.000 seere. Det betyder, at der er cirka 4,5 mio. danskere, som ikke har set programmet. Når programmet vises igen, giver det mulighed for, at nogle af disse 4,5 danskere kan se programmet på tv.


Der er altid debat om genudsendelser (herunder genudsendelser om sommeren), og mange synspunkter luftes. På en blog på nettet fandt jeg link til en kommentar om dette (find blogindlæggene fra 2008 og herefter bloggen dateret 26. juni), som du kan læse ved lejlighed, hvis du har lyst: http://www.hoivang.com/Public/blog.aspx).


Jeg takker dig endnu en gang for din interesse for TV 2 og håber, at jeg har givet dig baggrunden for, hvorfor TV 2 gør, som vi gør.


Med venlig hilsen  
 
Michael Hansen

R E D A K T Ø R
T V 2 | K O M M U N I K A T I O N