Motorcyklister hængt ud

En seer, Bo Nielsen, kritiserer 20. juli dækningen af en sprit-razzia i Nordjylland:

TV2 Nyhederne bragte 18/7 et indslag omkring en sprit-razzia i Nordjylland, som giver et - efter min og mange andre motorcyklisters mening - forkert/fordrejet billede af de faktiske forhold.

Nyhederne får det - i mine ører -  til at lyde, som om deltagerne i Skagens årlige mc-træf (TPT) er en væsentlig årsag til, at 41 trafikanter blev taget for spirituskørsel. Dette gøres ved:

- dels at der udelukkende vises billeder af mc-ister stoppet af politiet
- dels at interviewet af Ole Kristensen er redigeret i forhold til indslaget på TV2 Nord, hvor han netop angiver, at dette _ikke_ er tilfældet
- samt dels at oplæseren opgiver antallet af "synderne" som værende "en del" (hvilket jeg i dette tilfælde læser som "mange")

Mange mc'ister - inkl. jeg selv - føler sig stødt over denne fordrejning af sandheden, da den gode nyhed jo netop er, at langt færre mc'ister end normalt (jvf. samme indslag på TV2 Nord) kørte fra TPT med sprit i blodet, mens TV2 Nyhederne giver deres mange seere indtryk af det næsten modsatte!

En sammenligning af de to indslag kan ske her: http://magacin.dk/motorcykler/artikler/vis.php?elementID=318

Jeg er enig i MagaCin.dk's udmelding: TV2 skylder de danske mc'ister en uforbeholden undskyldning - meget gerne på landsdækkende tv.

Får vi det?

Med venlig hilsen
Bo Nielsen


Seernes redaktør - og redaktionschef Roald Hald Andersen fra TV 2|NYHEDERNE -  svarer 24. juli:

Kære Bo Nielsen -

Jeg har forelagt din mail for Roald Hald Andersen, der er redaktionschef på TV 2|NYHEDERNE, og han skriver:

"I forbindelse med en omtale af spritrazzia i Nordjylland, som vi omtalte i
18 Nyhederne 18. juli,  fortalte vi at 41 personer den dag var blevet taget - og vi sagde  at der var en del motorcyklister iblandt.

Det må siges at være noget af en stramning. Hele razziaen blev opgjort til 90 personer, der blev taget med mistanke om spirituskørsel. Heraf var to på motorcykel.

Jeg beklager meget denne fejl. Det har ikke været hensigten at hænge en gruppe ud.

Med venlig hilsen

Roald Hald Andersen
Redaktionschef
TV 2|NYHEDERNE"

TV 2|NYHEDERNE har ikke planer om en beklagelse på skærmen - hvilket sagen efter min opfattelse som seernes redaktør heller ikke berettiger til. 
 
Med venlig hilsen
 
Lars Bennike
Seernes Redaktør

Det førte så til denne replik fra Bo Nielsen 26. juli:

Kære Lars Bennike,

Tak for svaret og undskyldningen, som af en anden er bragt videre på MotorcykelForum.dk.

Jeg forstår naturligvis at TV2 ikke kan bringe en beklagelse på skærmen.

Dog mener jeg stadig, at en form for berigtigelse må være på sin plads.

Det er jo trods alt ikke blot "en gruppe" der bliver hængt ud - der er mere end 130.000 indregistrerede motorcykler i Danmark! Dette mener jeg kvalificerer "gruppen" til at være et ganske væsentligt samfundselement!

Vi motorcyklister slås i forvejen med underlødig statistikbehandling, når pressen opgør stigninger i uheldsfrekvensen men undlader at omtale væsentlige proportionelle stigninger i antallet af indregistrerede motorcykler (her hentyder jeg ikke direkte til TV2, men pressen som helhed), samt det faktum at et fåtal af hovedløse fartgalninge, giver det store - fornuftige - flertal af motorcyklister uberettiget dårlig omtale. Er vi nu også pludselig allesammen under påvirkning af alkohol, når vi sætter os bag styret?

Jeg mener således stadigvæk, at der - om ikke på skærmen (hvilket jeg som sagt kan forstå) - så på TV2s hjemmeside bør være plads til denne beklagelse!

Under alle omstændigheder finder jeg det næsten provokerende, at henvendelsen ikke engang er bragt under "Spørgsmål fra seerne", hvor der jo ellers er plads til både kritik af morgenfjernsynets ekspert på danskernes hotdogforbrug og en oplæsers enkelte sproglige smutter. I dette tilfælde drejer det sig jo, som sagt, om meget dårlig omtale af et ganske stort antal danskere.

Jeg håber stadig på en beklagelse, og ser frem til dit svar på denne henvendelse.

Med venlig hilsen
Bo Nielsen