TV 2 holder ikke programtider

Noah skriver 2. september:

Jeg har gennem længere tid undret mig over hvordan det kan være at når NYHEDERNE er programsat til eksempelvis 22:00, så starter de altid præcist.

Hvis TV2s andre programmer derimod er programsat til eksempelvis kl. 20:00 eller et hvilket som helst andet tidspunkt, skal man ofte først igennem 5min. reklameblok inden programmet starter.

Er det virkelig ikke muligt at give et præcist startidspunkt på de andre programmer, når det nu altid kan lade sig gøre med NYHEDERNE?

Dorte Karst fra TV 2s kommunikationsafdeling svarer 9. september:

Kære Noah,

Tak for din henvendelse.

Din mail handler om, hvorfor programmerne ikke altid begynder på det tidspunkt, som er angivet i programoversigterne (hvad de i øvrigt ikke gør på nogle kanaler. Selv en licensfinansieret kanal som DR afsætter tid mellem alle programmer til trailere - og forsinker dermed også jævnligt programstarttidspunkter med nogle minutter).

Når TV 2 gør således, skyldes det naturligvis, at TV 2 skal have plads til en reklameblok af en vis størrelse mellem programmerne. I modsætning til vores konkurrenter har TV 2s hovedkanal kun ét sted at hente sine indtægter, nemlig ved reklamer og sponsorater. Uden reklamer til at betale for programmerne er der intet TV 2.

Omkring licens kan jeg oplyse, at TV 2|DANMARK stoppede med at modtage licens pr. 30. juni 2004, og det er derfor alene reklameindtægterne, som finansierer udgifterne til op til 11-12 nyhedsudsendelser på hverdage, danskudviklet underholdning og danske udgaver af de bedste udenlandske underholdningsformater, dansk dramatik, investeringer i danske spillefilm, dansk og international topsport, sportsnyheder, dokumentar, aktualitet, oplysningsprogrammer, børne-tv, oplevelsesprogrammer, morgen-tv, gode film uden afbrydelser, de bedste udenlandske serier, hjemmesiden tv2.dk m.v.

TV 2 udsender sine programplaner til dag- og ugeblade fire-fem uger, inden programmerne sendes. På det tidspunkt ved TV 2 ikke, hvor mange reklameminutter der vil være i de enkelte reklameblokke mellem udsendelserne.

I perioder med et mindre reklamesalg kan programmer, der annonceres til f.eks. klokken 20.50, blive sendt klokken 20.50, 20.51 eller 20.52. I perioder med stort reklamesalg vil starttidspunktet først være klokken 20.55 eller 20.57. Der kan købes plads i reklameblokkene indtil få dage, inden blokken vises på TV 2.

Reklamebloklængderne ændrer sig altså hele tiden, og TV 2 udsender ikke programændringer hver anden dag for at fortælle, at et program skubbes et par minutter i programplanen. Programtider angives som hovedregel i minuttal, som er delelige med 5, f.eks. 20.35, 21.10 og 21.25.

Kommercielle reklamer på TV 2 udgør for tiden omkring ti procent af den samlede sendetid - altså omkring seks minutters reklame pr. time i gennemsnit. I nogle timer er der op til 12 minutters reklame pr. time, men der i andre timer er nul reklamer.

TV 2 har ret til at anvende endnu mere tid på reklame, nemlig 15 procent. Den mulighed for at gå op til 15 procent udnytter f.eks. TV3 og TvDanmark.

Foruden kommercielle reklamer sender alle kanaler naturligvis trailere om kommende programmer, ligesom de opdaterer seerne om, hvad der er at byde på senere på aftenen. Den slags tager også lidt af tiden.

Hvis vi besluttede at praktisere præcise sendetider i hele døgnet, ville vi kunne komme i den situation, at vi skulle udfylde tidsrum, hvis der ikke var solgt reklamer - eller sige nej til reklamer, hvis der var større efterspørgsel end forudset. Begge dele ville være uheldigt - og dyrt.

Hvis en sådan præcision skulle gennemføres i hele programfladen - under de vilkår, som jeg har beskrevet ovenfor - ville det netop betyde, at vi ofte skulle fylde ekstra trailere (egenreklamer) ind i mellem programmerne for at få tiden til at gå frem til det næste minuttal, der kan deles med 5 minutter.

Hvis vi gjorde det, ville vi samtidig lægge op til stor utilfredshed hos mange seere, fordi vi næppe ville opnå forståelse for at sende flere trailere i perioder.

Med venlig hilsen
Dorte Karst
T V  2 | K o m m u n i k a t i o n