Usmagelig trailer for Blekingegade

Jytte Bigom skriver 5. december:

Serien om Blekingegadebanden, der starter den 6. december på TV 2, vil utvivlsomt interessere det meste af Danmarks befolkning, ihvertfald den del, der kan huske, hvad der skete.

Nu sendes en af de vigtigste kriminalsager i nyere tid som underholdning. Fint nok, som sådan, MEN, at TV 2 i et utal af trailere herom indleder med "Glæd dig!", det er sgu usmageligt.

Mig bekendt sidder der stadig en familie, den til den dræbte politiaspirant Jesper Egtved Hansen, et sted i Slagelse og sørger over deres døde søn, og netop fordi, drabet på ham aldrig er erkendt af de fem i flugtbilen, og fordi der ikke - ihvertfald ikke dengang - eksisterer kollektiv straf for den slags - omend planlagt af alle fem - så er sagen stadig så uendelig tragisk.

Det er fint nok at lave dokumentar, film, serier med videre, baseret på virkelige hændelser, men I kunne godt lige have betænkt, at Jesper Egtveds familie, venner og bekendte stadig lever - og sørger!

Michael Hansen fra TV 2|Kommunikation svarer:

Kære Jytte Bigom,

Tak for din henvendelse til seernes redaktør på TV 2, Lars Bennike, der har videresendt din kritik til TV 2|Marketing, som har produceret traileren for krimiserien "Blekingegade".

Jeg besvarer din henvendelse ifølge aftale med TV 2|Marketing, og jeg orienterer samtidig Lars Bennike om denne besvarelse af din henvendelse.

"Blekingegade" er først og fremmest en vellavet fiktionsserie, og en sådan krimiserie kan man godt glæde sig til på samme måde, som man kan glæde sig til et godt afsnit af "Rejseholdet", selv om denne serie også ofte tog udgangspunkt i dybt tragiske hændelser fra det virkelige liv.

Så når man kan glæde sig til "Blekingegade", er det på samme måde, som man kan glæde sig til et alvorligt dokumentarprogram: Fordi det er fjernsyn, der er godt produceret og i meget høj kvalitet.

Hvis du selv så første afsnit af "Blekingegade", vil du konstatere, at TV 2 og Zentropa ikke på noget tidspunkt fremstillede bandemedlemmer som helte og på ingen måde bifaldt deres gerninger. TV 2 og Zentropa har ønsket at skildre medlemmernes gradvise udvikling fra idealister til kriminelle, og det forudsætter en nuanceret karaktertegning.

 
Med venlig hilsen

Michael Hansen
R E D A K T Ø R
T V  2 | K o m m u n i k a t i o n