Etiske retningslinjer på TV 2

TV 2s bestyrelse og direktion har vedtaget etiske retningslinjer for hele koncernen.

Det er alle medarbejderes pligt at kende TV 2s etiske retningslinjer – og efterleve dem i alle vore produktioner.

Se retningslinjer her