Sådan klager du til TV 2

Henvendelser gælder alle TV 2 Danmarks kanaler og tjenester.

Mails med konkrete forespørgsler og klager vil så hurtigt som muligt blive besvaret af den relevante afdeling eller seernes redaktør. Det er fortsat de enkelte redaktioner, der besvarer programklager og spørgsmål i første led.

Kommentarer, kritik og lignende til programmer og web-tjenester bliver læst og sendt videre til den pågældende afdeling, men besvares normalt ikke, med mindre kommentaren udvælges til offentliggørelse på seernes redaktørs website.

Klage, hvis du selv er part i sagen:

Hvis du er blevet direkte eller indirekte omtalt i en tv-udsendelse eller en artikel, eller hvis du er afbilledet på et fotografi og mener, at TV 2 har overtrådt god presseskik eller givet urigtige faktiske oplysninger, der berettiger dig til et genmæle, kan du sende en skriftlig klage til TV 2.

Du kan enten skrive direkte til TV 2s administrerende direktør på tv2@tv2.dk, pr. brev til TV 2 Danmark A/S, Rugaardsvej 25, 5000 Odense C eller via seernes redaktør på sr@tv2.dk.

Din klage vil blive videresendt til TV 2s juridiske afdeling og den relevante afdeling, der i samarbejde sagsbehandler klager, når klageren er part i sagen.

Al klagebehandling er skriftlig og du vil modtage et skriftligt svar på din klage fra TV 2.

Bemærk, at der er en klagefrist på 12 uger regnet fra offentliggørelsen i mediet.

Hvis du ikke er tilfreds med TV 2s svar, kan det indbringes for Pressenævnet senest 12 uger efter, at du har modtaget svaret. TV 2s svar kan endvidere indbringes for seernes redaktør på sr@tv2.dk eller pr. brev til seernes redaktør, TV 2 Danmark A/S, Rugaardsvej 25, 5000 Odense C.

Adressen er Pressenævnet, Strandgade 100 L, stuen, 1401 København K.

Overtrædelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed:

Klage over overtrædelse af Radio- og fjernsynsloven, herunder TV 2s public service tilladelse, kan ske ved skriftlig henvendelse til Radio- og tv-nævnet, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.

Klagefristen er, for så vidt angår indholdet af reklameindslag, senest 4 uger efter indslaget eller programmet er udsendt, og for øvrige forhold 3 måneder efter, at de forhold, der har givet anledning til klagen, er indtruffet.

Send klage til

Kontakt TV 2 seernes redaktør ved at skrive en mail på nedenstående e-mail adresse:

sr@tv2.dk

Sådan klager du

Læs vejledningen, inden du klager til TV 2 og seernes redaktør.

Spørgsmål

Her kan du læse udvalgte spørgsmål fra seerne og TV 2s og seernes redaktørs svar.

Spørgsmål fra seerne

Billede {0} af {1}