Da Løkke blev afbrudt

Mange seere har de seneste dage kritiseret TV 2 for at favorisere statsminister Helle Thorning-Schmidt i forhold til Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, i programmet ’Topmødet’ 31. maj kl. 20. Løkke blev afbrudt langt mere end Thorning, mener både de kritiske seere og dagbladet Politiken.

I en artikel på politiken.dk 2. juni 2015 fastslår to af bladets journalister, at det ikke var Helle Thorning-Schmidt, som stod for de fleste afbrydelser af Venstres formand.

”Det var nemlig TV 2's studievært Poul Erik Skammelsen, der igen og igen brød ind, når Lars Løkke Rasmussen var i gang med at tale. Det viser en gennemlytning af statsministerduellen, som på TV 2 havde fået titlen 'Topmødet'. I alt 28 gange under den timelange debat afbrød studieværten Poul Erik Skammelsen Lars Løkkes talestrøm. Til sammenligning afbrød TV 2-værten Helle Thorning-Schmidt 13 gange”, skriver Politikens journalister i deres gennemgang af debatten.

De to journalister ligger dermed på linje med en række af TV 2s seere. Debatten har siden udsendelsen søndag aften bogstavelig talt raset på de sociale medier, og samtidig har foreløbig omkring 115 seere klaget direkte til TV 2 og seernes redaktør over udsendelsen, som ifølge mange var præget af politisk slagside til fordel for statsministeren.

”I skulle skamme jer over Skammelsen. Han afbryder konstant Lars Løkke for at bringe ham ud af fatning, men ikke Helle Thorning. Det er for entydigt, hvem, han ønsker, skal komme til orde”, skrev en seer således i en mail lige efter debatten søndag aften.

En anden seer gav ”helt klart Hans Engell ret – Løkke blev afbrudt 100 gange mere end Thorning”, som den pågældende skrev, idet hun rundede af med et håb om, at TV 2 ved næste duel vil ”finde en journalist der kan optræde uden at være partisk”. 

Endnu en seer mente, at TV 2s vært ”afbrød ustandselig Lars Løkke, og stoppede ikke Helle Thorning hver gang hun gjorde det samme. Man fik det indtryk, at den gode journalist er ræverød. Den går vist ikke”, skrev hun.

Andre seere henviser til Politikens artikel, som også hurtigt blev kopieret i netavisen Den korte Avis.

”Hvorfor er det så markant, at man tænker røde TV 2”, spurgte en seer.

En enkelt seer fandt til gengæld, at TV 2 tydeligvis holder med Lars Løkke Rasmussen og giver ham alt for megen plads.

”I er så BLÅ, at vi får kvalme i vores familie […] Vågn nu op. Vi betaler for TV 2, og I er partiske”, skrev denne seer, som dog tilhører et absolut mindretal i forhold til strømmen af klager over lige præcis det pågældende ’Topmødet’ på TV 2.

Mange spørgsmål og afbrydelser

Min egen fornemmelse - da jeg første gang så ’Topmødet’ søndag aften – var, at Helle Thorning-Schmidt var langt mere udfarende end Lars Løkke Rasmussen, som tilsyneladende helt bevidst havde valgt at indtage en mere tilbageholdende og afdæmpet rolle. Min fornemmelse var også – lige som mange af TV 2s seere – at der blev stillet flere spørgsmål og afbrudt flere gange i forhold til Venstres formand end til statsministeren.

Efter at have gennemset programmet yderligere to gange i forbindelse med behandlingen af de mange klager, har jeg imidlertid ikke længere samme opfattelse. Og jeg kan slet ikke genkende Politikens billede af, at Løkke Rasmussen blev afbrudt 28 gange, mens det samme kun var tilfældet 13 gange i forhold til Thorning-Schmidt.

I min gennemgang har jeg noteret tidskoder for hvert tema i udsendelsen, og derefter talt op, hvor mange gange Poul Erik Skammelsen stillede opfølgende spørgsmål til de to gæster – altså mens de var i færd med at forklare deres synspunkter.

Det er særdeles vanskeligt at afgøre, hvornår der er tale om et opfølgende spørgsmål, og hvornår der er tale om en egentlig afbrydelse i et direkte debatprogram, hvor begge parter har et stort ønske om at markere sig. Jeg har derfor i min gennemgang noteret, hvor mange gange værten greb ind med supplerende spørgsmål eller opfordringer til at forklare sig mere tydeligt.

På den baggrund kan jeg konstatere, at Poul Erik Skammelsen i løbet af det timelange program stillede 122 opfølgende spørgsmål – og måske nok så overraskende, at der blev stillet stort set lige mange spørgsmål til hver af de to deltagere. 

I min opgørelse – som kan læses her – greb TV 2s vært ind 62 gange i forhold til Helle Thorning-Schmidt, mens det samme var tilfældet 60 gange i forhold til Lars Løkke Rasmussen. Der er selvfølgelig tale om et skøn, da det er svært at gøre op helt nøjagtigt, men to kolleger når frem til tilsvarende resultater efter at have genset udsendelsen efter samme model.  

Helle Thorning-Schmidt afbrød til gengæld flere gange end sin modstander. Statsministeren afbrød således Venstres formand syv gange, mens det modsatte kun var tilfældet to gange.

Var der slagside?

En del seere har desuden kritiseret TV 2 for at ”politisere” og – som en udtrykte det – give Helle Thorning-Schmidt en ”klar fordel”. Ikke kun i form af mere taletid – men også ved emnevalget.

Når det gælder taletiden, er det vanskeligt at udarbejde en helt nøjagtig opgørelse, da begge parter afbrød hinanden, ligesom Poul Erik Skammelsen som nævnt også greb ind med en hel del opfølgende spørgsmål.

 Min egen uautoriserede optælling viser dog, at Helle Thorning-Schmidt havde ordet i godt 24 minutter, mens Lars Løkke Rasmussen havde ordet lidt over 27 minutter. Lars Løkke Rasmussen gav gennemgående lidt længere svar end Helle Thorning-Schmidt, der som sagt var mere udfarende. 

Samtidig var udsendelsen opdelt i temaer, som redaktionen havde valgt – samt to sekvenser, hvor de to deltagere svarede på spørgsmål fra seerne. 

De udvalgte temaerne handlede om ”dagpenge og kontanthjælp”, ”sundhed og velfærd” samt ”flygtninge og integration”.  Desuden fik begge lejlighed til at fortælle seerne om deres vigtigste løfter samt bedste oplevelse i valgkampen i henholdsvis indledning og slutningen af programmet. 

Seernes spørgsmål handlede om, hvorvidt Forsvaret og Hjemmeværnet skal styrkes, om hvad de hver især vil gøre for at skaffe flere arbejdspladser i udkantsområderne i Danmark, om hvorfor der skal gælde særlige pensionsregler for politikere og endelig også et om de to kandidaters ”troværdighed”.

Efter min vurdering var der tale om temaer og spørgsmål, som udfordrede begge parter i debatten. Emner som dagpenge og kontanthjælp, sundhed og velfærd og flygtninge og integration har alle været centrale i valgkampen indtil nu. De udvalgte spørgsmål fra seerne er også både væsentlige og relevante for begge sider.

Samlet set mener jeg derfor ikke, at der var tale om forskelsbehandling af den ene kandidat på bekostning af modparten. Spørgsmål og afbrydelser var – når man genser udsendelsen – fordelt nogenlunde ligeligt, så ingen blev forfordelt.

Det ændrer selvfølgelig ikke på, at mange seere følte, at Poul Erik Skammelsen greb for meget ind. Det er helt sikkert også et af de spørgsmål, som indgår i den interne efterkritik på TV 2s valgredaktion, men efter min opfattelse var der altså ikke tale om ”slagside” i den politiske duel.

LARS BENNIKE, 04.06.2015

Billede {0} af {1}