Fortæl hele historien

Den europæiske flygtningekrise, hvor tusindvis af flygtninge og migranter dagligt strømmer over grænserne til EU, er ikke kun en humanitær katastrofe af historiske dimensioner, men også et politisk minefelt. Det gælder ikke mindst her i Danmark, hvor befolkningen synes delt mellem tilhængere og modstandere af regeringens stramninger af asylreglerne.

Det er et emne, som for alvor kan få sindene i kog, og en del seere har de seneste uger klaget til TV 2 og seernes redaktør, fordi de føler, at TV 2 ikke fortæller hele sandheden om regeringens politik og de mange mennesker på flugt, som søger ophold i EU. 

”I viser udelukkende de gode historier: Danskere der står med flag, en kone med en hundehvalp, danskere der hjælper flygtninge med tøj osv. I viser aldrig de flygtninge, der er utaknemmelige, f.eks. for den bolig, de har fået.  At de kan gå midt på motorvejen er totalt uhørt. De viser foragt for vore love og regler. Men DET siger I ikke noget om”, hed det i en klage, som under overskriften ”Nu er det nok med jeres følelsesporno” forleden landede i seernes redaktørs mailboks.

Et hurtigt blik i mailboksen viser, at andre seere de seneste dage har klaget over, at TV 2s journalister er ”venstreorienterede”, at TV 2 omtaler de flygtende som ”flygtninge og migranter” og ikke kun som ”flygtninge”, at ordensmagten i Padborg blev ”svinet til”, at der er for lidt om, hvad flygtningene er på flugt fra, og at der mangler reportager om velfungerende flygtningelejre i blandt andet Tyrkiet, som har været omtalt i amerikanske New York Times.

Et gennemgående træk er, at klagerne generelt ønsker netop deres synspunkter fremmet – og derfor føler at deres modstandere får for megen plads i debatten. 

TV 2 skal ikke vælge side

TV 2s opgave er imidlertid ikke at vælge side, men derimod at vise tingene, som de er. Det er en forudsætning for, at borgerne i et demokrati kan tage selvstændigt stilling til væsentlige forhold.

Mediernes rolle er at fremlægge relevante oplysninger af samfundsmæssig betydning og samtidig give plads til en fri debat.

Det fremgår også af de vejledende regler for god presseskik, hvor det hedder, at ”det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information”, og at det kan være brud på god presseskik, hvis man undlader at offentliggøre informationer ”af væsentlig betydning for offentligheden”, lige som det hedder, at ”den frie kommentar er en del af ytringsfrihedens udøvelse”.

Undlod at bringe væsentligt interview

Netop derfor var det efter min opfattelse en fejl, da TV 2 i 19 Nyhederne 9. september undlod at bringe et klip med en flygtning, som i et interview i Padborg tidligere på dagen havde forklaret, at gruppen af flygtninge og migranter ikke ønskede at søge asyl i Danmark på grund af de stramme danske regler for familiesammenføring - og fordi den nye regering har halveret satserne. 

”For det første falder flygtningeydelsen her omkring 50 procent. Den falder fra cirka 10.000 kr. til cirka 5.000. Endnu vigtigere er det, at Finland og andre lande lader os blive ført sammen med vores familier fra hjemlandet. Vi kan få dem hertil efter 2-3 måneder, mens man i Danmark skal vente et år til halvandet. Det er lang tid at undvære familien”, forklarede den unge mand i interviewet, som blev sendt på NEWS kl. 16.

Den unge mands udtalelser er en af de - formentlig flere - væsentlige forklaringer på, hvorfor så mange af de tilrejsende flygtninge søger mod Sverige i stedet for at blive her i landet.

En del af TV 2s seere vil se sekvensen som bevis på, at regeringen har forringet vilkårene for asylsøgere med det formål at skræmme dem væk fra Danmark. For andre vil klippet være et eksempel på, at flygtninge og migranter ikke blot ønsker øjeblikkelig beskyttelse, men også søger mod de lande, der tilbyder de bedste økonomiske og sociale vilkår. Det afhænger af øjnene, der ser.

Vigtigt at få hele historien med

Men klippet blev mod forventning ikke sendt i TV 2 Nyhedernes hovedudsendelse kl. 19, hvor hele dækningen ellers handlede om, at flygtninge og migranter ikke vil søge asyl i Danmark, men i stedet søger mod Sverige. Der blev heller ikke stillet spørgsmål til de mange flygtninge og migranter, som nærmest demonstrativt fremviste skilte om, at de ikke ønsker at blive i Danmark. 

Som led i den offentlige debat er det selvfølgelig væsentligt at få at vide, hvorfor det forholder sig sådan – ikke mindst når interviewet i 19 Nyhederne med statsminister Lars Løkke Rasmussen handlede om, at regeringen gik til valg på at få færre asylsøgere til Danmark. 

Det centrale klip kom først på TV 2s hovedkanal i 22 Nyhederne - efter at sagen havde været diskuteret på redaktionen. Men da var det for sent til, at statsministeren kunne svare på den unge flygtnings kritik af regeringens politik. 

De mange seere kl. 19 fik dermed ikke de nødvendige oplysninger til selv at danne sig en mening, og det var en fejl. Det kan både skyldes redaktionelle fravalg og det forhold, at journalisterne sådan en dag arbejder under et betydeligt tidspres. Efter min opfattelse er det imidlertid afgørende, at TV 2 ikke må udsætte sig for mistanke om, at man ikke sørger for at bringe alle væsentlige informationer i en politisk kontroversiel sag.

Som seer og borger i et demokrati kan man kun tage stilling på et oplyst grundlag, hvis man kender alle relevante aspekter. Det gælder uanset, hvilket politisk ståsted man har. Efter min opfattelse er det derfor vigtigt, at man som medie fortæller hele historien, så seerne selv kan danne deres mening.

LARS BENNIKE, 11.09.2015

Billede {0} af {1}