2015 - et år med ballade

Valget til Folketinget i juni udløste anslået omkring 500 klager til seernes redaktør over det, som mange seere opfattede som politisk slagside til fordel for den daværende SR-regering. Det er nyt i forhold til tidligere valg, hvor den dominerende opfattelse i forbindelse med påstande om politisk tendens har været, at TV 2 hældede til blå side.

En del af de modtagne klager var ukonkrete, ligesom en del af de klagende overså det faktum, at TV 2 i Nyhederne og på NEWS journalistisk umiddelbart efter valgets udskrivelse sidst i maj lagde ud med kritisk at gennemgå en række af den tidligere regerings såkaldte ”løftebrud” blandt andet på sundhedsområdet.

Selv om det på basis af grundig og løbende overvågning af nyheds- og valgoptaktsudsendelser på TV 2 og TV 2 NEWS er min samlede opfattelse, at valgkampen blev dækket nuanceret og afbalanceret med repræsentation af alle partier på TV 2, NEWS og tv2.dk, så har jeg i ’Seernes redaktørs beretning 2015’ til TV 2s bestyrelse samtidig konkluderet, at flere enkeltsager kunne være håndteret bedre.

Det er også min konklusion, når det handler om dækningen af den europæiske flygtninge- og migrantkrise. Her har et gennemgående tema i kommentarerne har været, at TV 2 ikke i tilstrækkelig grad har givet plads til flygtninge- og indvandrerkritiske stemmer. 

”Er så træt af, at I ikke hører dem, der er IMOD flygtningestrømmen! Spørg dog dem, der er imod”, skrev en seer således, mens en anden spurgte, om der ikke er ”grænser for hvor meget propaganda for økonomiske flygtninge TV 2 kan sende?”

Jeg har stor forståelse for, at tv-mediet har en stærk følelsesmæssig påvirkning, og at man som seer kan få det indtryk, at man bliver ledt i en bestemt retning, når man dag efter dag bliver præsenteret for dramatiske optagelser med mennesker på flugt, hvad enten det er ved de græske kyster eller på vandring op gennem Danmark.

Men mange af de scener, TV 2s medarbejdere – og dermed også seerne – har været vidne til i 2015, er hjerteskærende og medmenneskeligt appellerende i deres natur – og dermed også væsentlige elementer i dækningen. Som det hedder i TV 2s etiske retningslinjer, afspejler nyheds- og dokumentarudsendelser virkeligheden, og det slår som en naturlig konsekvens også igennem i det visuelle udtryk.

Samtidig er det væsentligt at understrege, at TV 2s dækning på indholdssiden først og fremmest har været præget af faktuelle oplysninger, selv om der også – som jeg skriver i beretningen – har været eksempler på indslag, hvor man journalistisk set ikke nåede hele vejen rundt om emnet.

Læs mere om dette – og blandt andet sprog- og stavefejl på TV 2 – i 'Seernes redaktørs beretning 2015'

 LARS BENNIKE, 03.02.2015

Billede {0} af {1}