Hvad klagede seerne over i 2018

Omkring 7.000 seere henvendte sig i 2018 via mail direkte til seernes redaktør. Dertil kom et antal henvendelser fra seere, som klagede via andre af TV 2s mailadresser. 43 sager landede i kategorien mere principiel eller karakteristisk karakter, mens fire sager blev behandlet ved Pressenævnet, fremgår det af seernes redaktørs årlige beretning til TV 2s bestyrelse.

En enkelt sag handlede om TV 2s såkaldte imagetrailer, hvor klageren fandt, at det er en sproglig fejl, når teksten lyder ”så er der pludselig os. Os, der tror på et liv efter døden” etc.

"Hvordan er det foreneligt med, at seerne skal ”møde og opleve et korrekt og forståeligt dansk” – når det korrekte er at skrive ”vi der…”, spurgte seeren i sin klage.

Andre seere har klaget over samme problem, og jeg valgte derfor at spørge Dansk Sprognævn til råds for at få en korrekt sproglig afgørelse. Hos sprognævnet var der ikke medhold til de seere, som havde klaget over formuleringen.

”I sætningen ”så er der pludselig os” kan der ikke stå andet end ”os”. I sætningen er ”der” formelt subjekt, og når man har den type konstruktion, så bruger man ”oblik” form (altså os) på dansk. Sidst man kunne bruge ”vi” i den slags konstruktioner, var for 4-500 år siden, og der er vel næppe nogen af jeres seere der er så gamle”, hed det i svaret fra Dansk Sprognævns medarbejder.

Kun få tungere kritik- og klagesager

En stor del af sagerne havnede i kategorien almindelig programkritik, kommentarer, forespørgsler, forslag, stavefejl, dårligt sprog, anmodning om anonymisering eller afindeksering og i nogle tilfælde endda ros til TV 2. 

I den tungere ende har seernes redaktør opgjort 43 af årets klage- og kritiksager som værende af mere principiel eller karakteristisk karakter. I disse sager blev der givet medhold i fire sager, heraf blev der i to sager også givet en beklagelse, mens en af de fire endte med, at en mulig vinder fik en bil.

En sag endte med delvist medhold, mens der i to sager blev udtrykt forståelse, men ikke medhold. 35 sager endte med, at der ikke blev givet medhold, og en enkelt sag blev afvist, fordi afsenderen andre gange har optrådt under andet, muligvis falsk navn.

Samtidig traf Pressenævnet afgørelse i fire sager mod TV 2 i 2018. I en sag blev der udtalt kritik af TV 2, mens tre sager endte uden kritik. Derudover blev en sag afvist ved formalitetskendelse, da klagen var indbragt for sent. 

Der var således tale om et fald i antallet af sager set i forhold til 2017, hvor Pressenævnet traf afgørelse i ni sager mod TV 2. Det år fik TV 2 kritik i to sager, mens seks andre sager ikke medførte kritik. Den sidste sag var en formalitetskendelse, om hvorvidt en sag var indleveret rettidigt.

Beskyldninger om ”fake news” var også i 2018 tema for henvendelser til seernes redaktør. Det gjaldt blandt andet i forhold til dækningen af USA's præsident Trump og kom også til udtryk i forbindelse med dækningen af klimadebatten i Danmark.

Samtidig klagede over 100 seere i 2018 over problemer med lyd i TV 2s udsendelser. En del af disse klager handlede om krimiserien ’Kriger’, hvor mange fandt det svært at høre, hvad skuespillerne siger. 

En række henvendelser kom fra seere, som klager over undertekster, der støder sammen med andre tekstblokke på skærmen. Fænomenet ses især i udsendelser på TV 2 NEWS.

”Diverse, ligegyldige blokke/faner skygger ofte for det, det drejer sig om. Det værste eksempel var, da et fly landede i Hudsonfloden. Lige præcis nedslaget var dækket af en blok, der fortalte, hvad vi gerne ville have set. Er der da ingen, der tænker sig om”, spurgte en seer i maj, mens en anden - som efter egen opgørelse har klaget over problemet med tekstblokke 47 gange - første juledag skrev til seernes redaktør, at ”I får ALLE en fyreseddel i 2019. Godt Nytår!”

HPV-sagen

Den fornyede gennemgang af udsendelsen ’De vaccinerede piger’ var årets mest omfangsrige og tidskrævende opgave for seernes redaktør. 

Udsendelsen blev sendt i marts 2015, og jeg rettede dengang kritik mod den i en klumme, men siden da er debatten med jævne mellemrum blusset op igen i offentligheden. Efter forespørgsler fra flere medier om at genoptage sagen valgte jeg derfor i slutningen af januar 2018 at gennemgå udsendelsen på ny. 

Min konklusion på gennemgangen - som blandt andet omfatter flere hundrede siders skriftlig korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og lægerne på Frederiksberg Hospitals synkopecenter – er, at der blev begået alvorlige journalistiske fejl i udsendelsen. Som seernes redaktør er jeg dog samtidig enig i, at det er vigtigt, at TV 2 fortsætter med at afdække væsentlige samfundsforhold – også selv om der skete fejl i dækningen af HPV-sagen.

Du kan læse om denne sag – og en række andre – i ’Seernes Redaktørs beretning til TV 2s bestyrelse’.

Eller du kan læse den samlede gennemgang om HPV-sagen her.

LARS BENNIKE, 06.02.2019

Billede {0} af {1}