Trafiktælling i Mariager

Det var ingen aprilsnar, da TV 2 Nyhederne 1. april redegjorde for de trafikale forhold i Mariagers indre by. En nøje optælling, dokumenteret med fast kamera, viste, at der i løbet af 12 timer passerede i alt fire lastbiler samt en skolebus over den lille bys brostensbelagte torv.

Baggrunden for TV 2s indslag var regeringens og Dansk Folkepartis store trafikplan i marts, hvor det som led i det samlede forlig mellem de fire partier blev vedtaget at aflaste trafikken omkring Mariager med en omfartsvej til 377 millioner kroner.

Aftalen var en politisk fjer i hatten for Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansen, som selv bor i byen, hvor han sammen med hustruen Pia Adelsteen, der også er valgt for Dansk Folkeparti, driver restaurant A’Porta, som ligger på Teglgade i byens centrum. Kim Christiansen er ikke selv opstillet i Mariager, men valgt i Østjyllands Storkreds.

På pressemødet 13. marts var det en tilfreds Kim Christiansen, som præsenterede aftalen vedrørende hjembyen:

”I Mariager har man en by i dag, hvor der kører en meget tung trafik ned igennem nogle brostensbelagte gader til stor gene for beboere og huse, og det får vi løst her. Vi får meget mere fremkommelighed ved at køre uden om det med en ny omfartsvej”, lød ordene.

Allerede dagen efter opstod der dog polemik om aftalen, da trafikforsker Harry Lahrmann i 21.30 Nyhederne på TV 2 udtalte, at der ikke var behov for omfartsvejen.

”Rapporten fra Vejdirektoratet i 2013 viste klart, at der hverken var trafiksikkerhedsmæssigt eller kapacitetsmæssigt behov for vejen”, lød ordene fra lektoren i trafikforskning.

Han blev bakket op af Anni Andersen, formanden for Mariagers handelsstandsforening, som frygter færre kunder i tilfælde af en omfartsvej, mens SF’s Karsten Hønge til gengæld mente, at der var tale om en valggave til Dansk Folkeparti.

Efter et par ugers hidsig debat om sagen valgte TV 2 Nyhederne derfor at tage Kim Christiansen på ordet og ”teste den tunge trafik på torvet på en almindelig hverdag”, som det hed i indslaget i 19-udsendelsen 1. april.

Som nævnt i indledningen var der ikke ligefrem lange køer over de brostensbelagte gader, mens TV 2s hold var på besøg.

Debatten fortsatte på sociale medier, hvor Kim Christiansen 2. april valgte at give den gas og gå i kødet på kritikerne af trafikforliget:

”Hold kæft, hvor har alle I medløbere sat jer ind i sagen. Mon ikke bare I mangler lidt indhold i jeres røvkedelige liv... Den omfartsvej bliver en kæmpe gevinst for Mariager, men selvfølgelig ikke for alle SoMe-tosser, der bare skal af med deres frustrationer over ikke at have drevet det til noget her i livet. Trods alt en stor hilsen til alle”, hed det i Kim Christiansens opslag på debattøren Anna Thygesens side på Facebook.

Dagen efter tog sagen en ny drejning, da Dansk Folkeparti valgte at trækket stikket og droppe den otte kilometer lange omfartsvej og i stedet lægge op til en væsentligt kortere og langt billigere vej til 60-80 millioner kroner. Med Kristian Thulesen Dahls ord havde Dansk Folkeparti ”ikke ramt skiven helt rent”.

Kritik fra seere

Dansk Folkepartis politiske kovending førte til flere henvendelser fra seere, som var utilfredse med TV 2s dækning.

”Hvor er det dog beskæmmende at høre nyheder på TV 2 her til aften. Omfartsvejen ved Mariager neddrosles, og her er det eneste budskab oplæser vil have frem: Det er TV 2 der skal have æren for det og DF skal nedgøres!!!!”, skrev en seer 3. april, som tilføjede, at han hverken var ”DF fan eller for omfartsvejen”. 

En anden seer kritiserede den følgende dag TV 2s hold for at have talt trafikken det forkerte sted:

”Hvorvidt Mariager skal have en omfartsvej eller ej, vil jeg ikke tage stilling til. Ej heller kender jeg til nødvendigheden af sådan en vej. Men jeg har med undren set jeres videoer af trafik på Torvet i Mariager”, skrev den pågældende, som tilføjede:

”Jeg har selv kørt igennem Mariager en del gange og ved, at man ikke kører ind over Torvet for at komme igennem byen. Man kører ad Randersvej og Fjordgade”, skrev seeren, som tilføjede, at han ”håber, at det er en fejl fra TV 2s side, vi her er vidne til og ikke en manipulation”.

Endnu en seer indledte 5. april sin klage med at konstatere, at det efter hans opfattelse ”er helt fint at den latterlige omfartsvej i Mariager nu er reduceret, den burde droppes helt, da den er overflødig”. 

”Man får dog en lidt dårlig smag i munden, når man ser at TV 2s indlæg i debatten er at overvåge trafikken på Mariager torv, som ingen relevans har for sagen”, skrev han og tilføjede: 

”Al gennemgående trafik kører af rute 555 Fjordgade, og slet ikke over det gamle torv med brostenene, hvorfor trafikmængden her er totalt irrelevant.  Et forhold som næppe kan være gået nogen forbi i forbindelse med opstilling af overvågningskameraet, større er Mariager centrum – inklusive Fjordgade – ikke”.

”Uanset hvad der i øvrigt er serveret af usaglige udsagn i denne debat, kunne man jo godt ønske sig at TV 2 holdt sig for god til at servere et sådant indlæg”, lød hans afsluttende salut.

Endnu en seer – Per Edgar Jørgensen, der er formand for Lokalrådet for Hem, Sem og Skrødstrup - skrev samme formiddag, at han efter at have set morgen tv samt de kritiske indlæg i ’Natholdet’ fandt, at det var ”på tide, at der kommer positive indlæg om den omdiskuterede omfartsvej”.

”Omfartsvejen er ikke Kim Christiansens idé. Jeg bor syd for Mariager, hvor infrastrukturen består af små smalle ensporede veje som belastes af tung trafik, på grund af en manglende omfartsvej”.

Han oplyste, at lokalrådet gennemførte ”en underskriftsindsamling i 2013-14 hvor ca. 90% af de forespurgte skrev under på ønsket om en omfartsvej”.

”Vi spurgte også de handlende i Mariager, og jeg har 6 underskrifter fra butikker, der har til huse omkring Torvet og i den belastede Fuglsangsgade. Jeg er træt af, at en negativ blomsterhandler i Mariager er den eneste, I snakker med. Der er mange beboere syd for Mariager, der ønsker en omfartsvej. De burde også indgå i debatten”, skrev Per Edgar Jørgensen i sin mail.

Tog Kim Christiansen på ordet

I TV 2 Nyhedernes chefredaktion er holdningen, at man med indslaget har taget Kim Christiansen på ordet, eftersom det er Dansk Folkepartis trafikordfører, som ene af alle har valgt at fokusere på de påståede trafikproblemer på de ”brostensbelagte” gader i Mariagers centrum.

Kim Christiansen har ikke selv klaget over indslaget eller det lange båndede interview med Nyhedernes medarbejder, hvor han også havde god mulighed for at gøre indsigelse mod den valgte vinkel. I Nyhedernes chefredaktion mener man derfor ikke, at der er noget at beklage.

Som led i klagebehandlingen har jeg gennemgået indslaget i Nyhederne 1. april, lige som jeg har tjekket grundlaget for regeringens og Dansk Folkepartis trafikplan samt Kim Christiansens udtalelser om de særlige problemer i Mariager.

På den baggrund kan jeg konstatere, at det fremgik af Nyhedernes indslag, at de små gader i Mariagers idylliske centrum ikke er byens vigtigste gennemfartsvej.

”I dag går der en større landevej gennem Mariager - mens de små brostens-belagte gader ligger i området her - inde ved torvet”, hed det i indslaget, hvor sekvensen på billedsiden var understøttet af en grafisk fremstilling af trafikforholdene.

Det fremgik også af studieværtens nedlæg til indslaget, at ”Vejdirektoratet slog i 2013 fast i en rapport, at der på den nuværende vej igennem Mariager hverken var problemer med trafiksikkerhed eller kapacitet”.

Jeg kan endvidere konstatere, at Kim Christiansen ikke kun på pressemødet, men blandt andet også i et indslag på TV 2 Nord 25. marts 2019 særligt har påpeget trafikproblemer i det centrale Mariager som led i debatten om trafikforliget.

I indslaget på TV 2 Nord blev Kim Christiansen interviewet sammen med sin kollega Peder Hvelplund fra Enhedslisten. Indslaget startede på havnen med rute 555/Fjordgade som baggrund, men senere gik de to politikere rundt i byens midte, hvor Kim Christiansen foran frisøren på Torvet sagde: 

”De her små idylliske gader, som ser lidt tomme ud lige nu, er jo spækket med mennesker om sommeren. Og der er vi mange, der synes, at det udgør et sikkerhedsmæssigt problem, at vi har den tunge trafik her ind igennem.”

I Jyllands-Posten blev han endvidere 14. marts citeret for, at ”husene slår revner, fordi der kører tung trafik igennem byen”.

Og i et interview med Radio 24syv satte Kim Christiansen yderligere turbo på sagen ved at tale om ”tagrender, der bliver kørt af husene” og ”blomsterkrukker, der bliver kørt over af store lastbiler”.

Man kan derfor godt argumentere for, at Kim Christiansen selv har sat fokus på trafikken særligt i midtbyen i forbindelse med planerne om en omfartsvej til 377 millioner kroner.

Djævelen i detaljen

Som sædvanlig ligger djævelen dog også i detaljen, og efter min opfattelse ville det have klædt TV 2 Nyhedernes indslag, hvis man konkret havde oplyst, at der ifølge Vejdirektoratets rapport dagligt kører omkring 550 lastbiler igennem Mariager. I alt passerer omkring 5.000 køretøjer hvert døgn gennem Mariager ad rute 555/Fjordgade, og heraf anslår Vejdirektoratet altså, at 11 procent er lastbiler.

Om det er få eller mange i en by med 2.500 indbyggere, må andre vurdere, men Kim Christiansen har formentlig ret, når han som led i debatten også har påpeget, at en del forældre vælger at følge deres børn over rute 555/Fjordgade på grund af den tunge trafik ved skolen.

Det fremgår dog samtidig af Vejdirektoratets rapport fra 2013, at ”det lokale erhvervsliv fremfører, at en omfartsvej syd om Mariager ikke vil have betydning for erhvervslivets udvikling eller transporter”.

Direktoratets konklusion var derfor også på den baggrund, at der ikke var sagligt belæg for en omfartsvej.

Selv om jeg ikke er enig i et og alt med de seere, som har klaget over indslaget 1. april, er det min holdning, at TV 2 Nyhederne som led i en nuanceret dækning af sagen burde have tilføjet de konkrete oplysninger om Vejdirektoratets trafiktællinger.

Der er trods alt forskel på fire lastbiler og en skolebus på Torvet – og så de 550 lastbiler på den nærliggende rute 555/Fjordgade, som ifølge Vejdirektoratet hvert døgn kører gennem den lille jyske by.

Man kunne ved samme lejlighed have fremhævet, at regeringen og Dansk Folkeparti i trafikplanen især henviser til trafikken på rute 555/Fjordgade, lige som en omfartsvej vil forbedre vejadgangen til den østlige del af Mariager.  

Journalistik og redigering handler om at vælge. Det gælder ikke kun i spørgsmål om vinkel, men også om hvilke oplysninger der skal med, og hvilke der skal vælges fra.

Set udefra er der tale om en polemisk affære, hvor politikere og eksperter har talt om ”bestikkelsesforlig” og manglende sagligt grundlag. 

Samlet er min konklusion derfor, at det især er Kim Christiansen, som selv har bidraget til forvirringen med sine gentagne udtalelser om brostensbelagte gader og ødelagte tagrender, og der er derfor først og fremmest tale om politiske skadesomkostninger for Dansk Folkeparti.

Oplysningerne om, at der hvert døgn kører over 500 lastbiler på Fjordgade/rute 555 ville have givet TV 2s seere bedre mulighed for selv at tage nuanceret stilling til en politisk højspændt sag. Det er dog – efter min vurdering - stadig et mindre element i den store sag om en politisk beslutning til 377 millioner kroner.

LARS BENNIKE, 16.04.2019

Billede {0} af {1}