Det klagede seerne over i 2019

Danskerne gik i 2019 til valg til både Europa-Parlamentet og Folketinget, og det afspejlede sig på en lidt overraskende måde i strømmen af klager, kritik og kommentarer til TV 2s programmer og tjenester.

I forbindelse med dækningen af de to valg i maj og juni modtog TV 2 og seernes redaktør nemlig skønsmæssigt færre kritiske henvendelser og klager, end tilfældet har været ved tidligere valg. Det fremgår af seernes redaktørs årlige beretning til TV 2s bestyrelse.

I modsætning til folketingsvalget i 2015 modtog seernes redaktør således ikke denne gang et stort antal klager over det, en del seere fire år tidligere opfattede som politisk slagside til fordel for den daværende SR-regering.

Et tilbagevendende klagetema ved valgene i 2019 var mails fra seere, som blev irriterede over demonstranter, der tog opstilling uden for vinduerne til TV 2s studie på Christiansborg Slotsplads, så de kunne stå og vifte med plakater og lignende bag værter og gæster. Det var dog klager i den lettere ende af skalaen, og problemet blev delvist løst ved at flytte på kameraer og positioner i studiet.

Set ud fra tilbagemeldinger fra seere og deltagere kunne TV 2s store ’Valgfolkemøde’ på Kvægtorvet i Odense betegnes som en succes.

”I skal have stor ros for jeres valgfolkemøde i går søndag. Havde sikret mig billet, men kom desværre galt af sted med min fod. Jeg kunne så i stedet følge valgfolkemødet på mit TV 2 PLAY, med ispose på foden og kolde øl. Og jeg var med alle 12 timer. Jeg er 59 år, og har altid været meget interesseret i politik, så TV 2 NEWS var en kær gave, da den blev født. Valgfolkemødet er ubetinget det bedste valg-tv jeg har set nogensinde”, skrev således en seer.

Ingen roser uden torne

Der lød dog også kritiske røster i forbindelse med valgdækningen, selv om klagerne var færre i antal end i tidligere valgår.

Tv-duellen på ’Valgfolkemødet’ på TV 2 på Kvægtorvet i Odense den 19. maj mellem daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen gav anledning til omkring 20 klager fra seere, som mente, at TV 2s vært Cecilie Beck optrådte til fordel for den socialdemokratiske udfordrer.

Kritikken tog udgangspunkt i en episode, da daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen rejste spørgsmålet om den tidligere Thorning-Schmidt-regerings forventning om et statsligt underskud på 50,3 milliarder kroner for 2016.

Lars Løkke Rasmussen overrakte et papir til Cecilie Beck, som imidlertid valgte at standse debatten om netop dette punkt, idet hun konstaterede, at det ikke var muligt at konkludere om et så kompliceret spørgsmål i en direkte udsendelse. Samtidig lovede hun, at TV 2 ville lægge et faktatjek på TV2.DK næste dag.

En del seere opfattede tonen som skarp og konfronterende, men en efterfølgende gennemgang af udsendelsen viste klart, at debatten foregik i god ro og orden – og både statsministeren og den socialdemokratiske udfordrer Mette Frederiksen kom til orde og fik hver især kritiske spørgsmål og mulighed for at svare nuanceret.

Øget antal henvendelser

Det fremgår af ’Seernes Redaktørs beretning til TV 2s bestyrelse’, at jeg i 2019 modtog over 8.400 henvendelser med forespørgsler, kommentarer, klager og kritik via min officielle mailadresse. Det er en stigning på omkring 1.600 mails i forhold til 2018, og dertil kommer en lang række henvendelser til min personlige mailadresse.

Jeg har opgjort 42 af de klage- og kritiksager, der i årets løb blev indbragt for seernes redaktør, som værende af mere principiel eller karakteristisk karakter.

I disse sager blev der givet medhold og en rettelse i fire sager, to sager endte med medhold og en beklagelse fra TV 2, mens en klage endte med en præcisering fra TV 2 og delvist medhold fra seernes redaktør. To klagere fik delvist medhold, en anmodning om aktindsigt blev afslået, mens en sag blev afvist på grund af forældelse. 31 sager endte med, at der ikke blev givet medhold. 16 sager havde mere end en klager.

Samtidig traf Pressenævnet i 2019 afgørelse i fem sager mod TV 2.

I to sager udtalte nævnet kritik af TV 2, mens tre sager endte uden kritik. Desuden blev yderligere to andre sager afvist ved såkaldte formalitetskendelser. Den ene blev afvist, da Pressenævnet ikke fandt grundlag for at tage den op af egen drift, mens en anden sag blev afvist på grund af klagerens manglende retlige interesse.

Der er således tale om en stigning i forhold til 2018, hvor Pressenævnet traf afgørelse i fire sager, hvoraf der i en enkelt sag blev udtalt kritik af TV 2, mens tre andre sager endte uden kritik. Desuden blev yderligere en sag afvist i 2018, da klagen var indbragt for sent.

Tung trafik og naboer til svinebrug

Andre temaer for klager og kritik var blandt andet alarmerende overskrifter i klimadækningen, dækningen af togulykken på Storebælt i begyndelsen af januar, bandeord i familieunderholdning, en serie indslag om Jehovas Vidner samt TV 2 Nyhedernes trafiktælling på Torvet i Mariager.

Årets mest omfangsrige sag var en klage fra organisationen Landbrug & Fødevarer over en serie indslag og artikler i TV 2 NEWS, TV 2 Nyhederne og på TV2.DK i begyndelsen af oktober. TV 2s historie handlede om, at naboer til danske svineproduktioner angiveligt bliver syge, men ifølge Landbrug & Fødevarer fremlagde Nyhederne ikke dokumentation for påstanden.

Selv om jeg efter en gennemgang af det samlede materiale i sagen var principielt enig med TV 2 i, at man godt kan basere en journalistisk dækning på en begrundet mistanke, når den er støttet af videnskabelige undersøgelser fra udlandet, fandt jeg, at det var udtryk for en stramning, da TV 2 i sin største nyhedsudsendelse på hovedkanalen, i 19 Nyhederne søndag den 6. oktober, lancerede historien under overskriften ”Svin kan gøre os syge”.

TV 2 havde ikke dokumentation for, at det forholder sig sådan i Danmark, men der var ingen forbehold for udsagnet i oplægget til indslaget. I nedlægget hed det blot, at ”Danmark ikke har lavet nogen undersøgelser på området endnu”.

Samtidig fandt jeg, at selv om de hollandske undersøgelser af sygdom hos naboer til store svinebrug er mere præcise og målrettede, burde det efter min opfattelse have fremgået af TV 2s dækning, at der i dansk sammenhæng er udarbejdet relaterede undersøgelser uden klart resultat.

Efter min opfattelse var det derfor ikke fuldt dækkende, når det i indslag og artikler på TV 2, TV 2 NEWS og TV2.DK blev fastslået, at ”på trods af den omfattende danske svineproduktion, så findes der ikke forskning på det område i Danmark”.

Selv om TV 2 Nyhedernes ledelse og seernes redaktør ikke var enige i alle konklusioner, valgte TV 2 Nyhederne som konsekvens af sagsgennemgangen at bringe en præcisering af spørgsmålet om forskning på det område i Danmark, som var genstand for Nyhedernes dækning.

I præciseringen hed det blandt andet, at ”det blev i TV 2s dækning oplyst, at der slet ikke findes dansk forskning på området, hvilket imidlertid ikke er fuldt dækkende, da der findes beslægtede danske studier. Metodisk kan de dog ikke sammenlignes med f.eks. undersøgelserne fra Holland – og de slår alene fast, at der er behov for mere forskning for at konkludere, om der også her i landet er en sammenhæng mellem naboskab til store svineproduktioner og sygdom”.

Læs mere om denne sag – og en række andre – i ’Seernes Redaktørs beretning til TV 2s bestyrelse’.

LARS BENNIKE, 12.02.2020

Billede {0} af {1}