Corona og mink toppede i 2020

Det skortede ikke på henvendelser fra TV 2s seere og brugere i 2020, som har været et usædvanligt år med coronapandemi, #metoo-debat samt præsidentvalg i USA som årets nyhedsmæssige højdepunkter. Corona og mink var blandt årets vigtigste klagetemaer.

Seernes redaktør modtog således i årets løb knap 8.200 henvendelser - mange af dem med spørgsmål, kommentarer og kritik, som i nogle tilfælde udløste medhold til klagerne, men der var ingen sager om alvorlige brud på journalistisk etik og professionelle standarder. Tilsvarende blev fem klagesager i 2020 færdigbehandlet ved Pressenævnet, men i ingen af sagerne blev der udtalt kritik af TV 2. Det er en nedgang i forhold til året før, hvor fem sager endte med kritik i to tilfælde.

Årets altoverskyggende tema i indbakken var – ikke overraskende – den verdensomspændende Covid-19-pandemi.

De første mails med søgeordet ”corona” landede i indbakken den 27. januar, og derefter gik det slag i slag, efter en TV 2 medarbejder 26. februar som den første i Danmark blev testet positiv for Covid-19.

Journalisters spørgsmål på regeringens pressemøder førte ad flere omgange til kritik fra seere, som fandt, at medierne skulle holde sig fra at udøve kritisk journalistik på et tidspunkt, hvor nationen burde stå sammen. Efter min opfattelse er det dog til enhver tid mediernes opgave at stille kritiske og opklarende spørgsmål – ikke kun til regeringen, men også til kritikere af regeringens beslutninger.

Et tilbagevendende tema har været klager over, at der efter de pågældende seeres opfattelse ikke blev holdt tilstrækkelig afstand i TV 2s udsendelser.

TV 2 har dog fra starten været opmærksom på kravene og efter bedste evne sikret større afstand mellem medvirkende i stationens udsendelser, ligesom man har indført boomstang til mikrofoner og i øvrigt som standard sørger for at spritte alt udstyr af i forbindelse med interview.

I underholdningsprogrammer som ’Den vildeste danser’ og ’Vild med dans’ skar man tilsvarende ned på antallet af tilskuere i studiet, ligesom medvirkende og instruktører trænede sammen i lukkede cirkler for at mindske risikoen for smitte. Samme retningslinjer gælder for et program som ’X Factor’. Bag produktionen har alle, der var i tæt kontakt med de medvirkende, båret mundbind, visir eller andre værnemidler.

Årets andet store tema for henvendelser drejede sig om dækningen af regeringens beslutning om at aflive samtlige mink i Danmark i begyndelsen af november. Seernes redaktør og TV 2 modtog frem til nytår over 400 mails om mink – en række af dem med klager over billeder af døde mink.

Andre seere klagede i november og december over, hvad de opfattede som en alt for voldsom fokusering på regeringens manglende lovhjemmel i minksagen. En del seere fandt således TV 2s dækning ”ensidig” i sin kritik af regeringens beslutning.

Selv om jeg var principielt enig med TV 2 i, at det var et meget alvorligt brud på retssikkerheden, da regeringen valgte at gennemføre beslutningen om at aflive alle mink i Danmark uden at have sikret sig det nødvendige juridiske grundlag, opfordrede jeg selv flere gange Nyhedsafdelingen til at nuancere dækningen og også se nærmere på de økonomiske forhold i minkbranchen samt de sundhedsmæssige risici ved minkavl, sådan som de blev beskrevet i notatet fra Statens Serum Institut 3. november. 

Endnu et af årets store temaer var TV 2-værten Sofie Lindes tale om “den store tv-kanon” til ’Zulu Comedy Galla’, som satte gang i en omfattende debat om sexchikane og #metoo-sager i medierne. Til trods for den udstrakte mediedebat førte sagen kun til et overskueligt antal henvendelser fra TV 2s seere og brugere.

#Metoo er et emne, som på alle måder deler vandene i den offentlige debat. Min principielle holdning, som jeg også har givet udtryk for i svar til seere, er, at i alle sager – også når det handler om sexchikane - gælder de almindelige journalistiske og presseetiske standarder om fair behandling, retten til at komme til orde, og at der skal stilles kritiske spørgsmål til alle parter. Det er en holdning, jeg deler med Nyhederne – og som i øvrigt også stemmer overens med TV 2s etiske retningslinjer.

Den journalistiske opgave er så godt som muligt at finde frem til den objektive sandhed om, hvad der er foregået og hvilken grad af krænkelser, der måtte være tale om i de sager, der bringes frem for offentligheden.

Andre sager i 2020 drejede sig blandt andet om dækningen af det amerikanske præsidentvalg, TV 2s arbejde med at sikre ”god tone” på stationens sider på sociale medier, et malplaceret billede i en artikel om bøsser som bloddonorer, genudsendelse af gamle Tour de France-transmissioner samt spørgsmålet om, hvorvidt sygeplejersker kan få del i den såkaldte ”Arne-pension”.

Læs mere her: seernes-redaktoers-beretning-2020.pdf

LARS BENNIKE, 07.03.2021

 

Tidligere klummer

Billede {0} af {1}