Det klagede seerne over i 2023

30. januar 2024;
Af: Lars Bennike

Med dronning Margrethes meddelelse nytårsaften om at træde tilbage, krigen mellem Israel og Hamas samt den fortsatte krig i Ukraine blev 2023 et år med store og vægtige begivenheder.

Seernes redaktør modtog i 2023 knap 9.300 henvendelser med forespørgsler, kommentarer, kritik og klager via sin officielle mailadresse. Det ligger på linje med 2022, hvor seernes redaktør modtog cirka 9.350 henvendelser. Dertil kommer en lang række henvendelser til redaktørens personlige mailadresse.

Den nye krig i Israel og Gaza udløste mange klager og kommentarer fra 7. oktober og året ud – herunder også kritiske henvendelser i form af kædebreve med næsten 400 mails i et enkelt tilfælde. For mange af TV 2s seere og læsere er konflikten mellem israelere og palæstinensere – og ikke mindst de voldsomme civile tab i Gaza – en følsom sag, og det kom i nogle henvendelser til udtryk i en hård tone, også mod TV 2s medarbejdere.

Blandt væsentlige enkeltsager i 2023 kan nævnes, at TV 2 News to gange måtte beklage et fejlbehæftet indslag om Jes Dorph-Petersen i programmet News & Co.


Krig mellem Israel og Hamas
Journalistisk set var krigen mellem Israel og Hamas den mest udfordrende og omfangsrige opgave i sidste halvdel af 2023.

Nyhedsredaktionen blev sat på en vanskelig opgave, som også viste sig i seernes redaktørs mailboks i form af klager, ofte i en direkte tone, da forholdet mellem Israel og palæstinenserne også skiller vandene i Danmark.

TV 2 blev blandt andet beskyldt for at være pro-israelsk og ikke i tilstrækkeligt omfang orientere om den humanitære situation i Gaza.

TV 2 har i krigens første måneder ikke haft mulighed for selv at have medarbejdere inde i Gaza, og en del seere har i mails kritiseret TV 2 for ikke at sætte ansigter på palæstinenserne.

Kritikken førte i december til, at en af redaktørerne på udlandsredaktionen indsamlede data og gennemgik samtlige speakede indslag i nyhedsudsendelserne på TV 2s hovedkanal kl. 18, 19 og 21.30 i perioden fra 7. oktober til og med 31. december.

Tallene omfattede udelukkende indslag om Israel-Hamas-krigen, der foregår i Gaza/Vestbredden, i Israel, eller i begge lokationer, og et indslag talte kun én gang, også selv om det måtte være sendt i flere udsendelser.

Kortere, ikke speakede voice over-pakker samt indslag, der foregår i Danmark, Libanon, Egypten eller lignende, tæller ikke med i opgørelsen.

Opgørelsen endte med 95 indslag, der fordeler sig således:

  • 49 indslag foregår i Gazastriben (51 %)
  • 17 indslag foregår i Israel (18 %)
  • 10 indslag foregår på Vestbredden (11 %)
  • 19 indslag foregår i både Israel og Gazastriben (20 %)

Der var som sagt kun tale om speakede indslag og kun på hovedkanalen, men tallene viser klart, at hovedparten af TV 2s indslag drejede sig om forhold i palæstinensiske områder.

Konklusionen lød derudover, at procentdelen af indslag med Gaza-fokus ville være større, hvis man også inkluderede voice over-pakker, for man har ofte løst historier om et givent angreb i Gaza med voice over-billeder + live, som redaktøren skrev i en orientering til seernes redaktør. 

En væsentlig del af kritikken har samtidig været rettet mod freelance-journalist Jotam Confino, som med fast base i Tel Aviv har rapporteret til TV 2 og flere andre medier fra den israelske side af fronten. Kritikken har som hovedregel drejet sig om det forhold, at Jotam Confino bor i Israel fremfor om konkrete indslag.

I en række svar har seernes redaktør oplyst, at Jotam Confino arbejder for TV 2 på almindelige journalistiske vilkår, og at det i den forbindelse er vigtigt at understrege, TV 2 Nyhedernes opgave er at levere faktabaseret journalistik, der forholder sig undersøgende og kritisk over for alle parter i krigen mellem Israel og Hamas.

Seernes redaktør har endvidere understreget, at TV 2 ikke vurderer sine medarbejdere på deres etnicitet eller ophav, men udelukkende på, hvordan de løser deres journalistiske opgaver.

Det hører med til redaktørens vurdering, at Jotam Confino grundlæggende har været omhyggelig med at tage nødvendige journalistiske forbehold og desuden anføre kilder til de oplysninger, han formidler, lige som han generelt holder en kritisk distance, når han rapporterer om forhold i Israel, hvor der er stor uenighed om regeringens politik.


Ukraine-krigen
I Ukraine fortsatte Ruslands angrebskrig på andet år, og mens danskerne synes delt i to lejre i spørgsmålet om konflikten mellem Israel og palæstinenserne, så er der ikke tvivl om, at sympatien blandt TV 2s seere ligger hos ukrainerne, hvis man spørger om deres holdning til den krig.

Det vakte således kritik, da TV 2 Nyhederne i august besluttede at sende sin forsvarskorrespondent og en fotograf til Rusland, efter at det var lykkedes for de to at få visum.

I sine svar anførte seernes redaktør, at det fremgår af TV 2s etiske retningslinjer, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information, og at TV 2 som hovedregel undersøger en sag så godt som muligt – også ved at tale med de mennesker, en sag drejer sig om.

Der bør endvidere udvises kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt.

Det var i overensstemmelse med disse grundlæggende principper, at TV 2 havde valgt at sende de to medarbejdere til Rusland for at undersøge, hvordan forholdene og stemningen er i et land præget af krig.

Det hørte efter seernes redaktørs opfattelse med i billedet, at TV 2 fuldt ud er klar over, at Rusland siden angrebet på Ukraine i februar 2022 har gennemført yderligere indskrænkninger i presse- og ytringsfriheden, og at journalister, som arbejder i Rusland, ikke har samme grad af redaktionel frihed, som man har i Danmark. TV 2 offentliggjorde i forbindelse med rejsen tre artikler om vilkårene for TV 2s rejse til Rusland.

Et gennemgående ønske i henvendelser til seernes redaktør handlede sidst på året om ikke at nedprioritere dækningen af krigen i Ukraine. Selv om TV 2 Nyhederne året igennem har haft udsendte medarbejdere i landet, har det været en stor opgave for redaktionen at dække begge konflikter.

Seernes redaktør erkendte derfor i svar til en række seere, at det var korrekt, at dækningen af krigen i Ukraine ikke længere fyldte helt så meget i nyhedsudsendelserne, men henviste samtidig til, at TV 2 dagligt opdaterer live-bloggen ’ Seneste nyt om krigen i Ukraine’ på tv2.dk.


Indslag om Jes Dorph-Petersen blev rettet to gange
Et fejlbehæftet indslag i programmet News & Co. om tidligere TV 2-studievært Jes Dorph-Petersens nye job som vært for et fodboldprogram på DK4 førte i februar og marts til ikke færre end to berigtigelser fra TV 2 News.

I indslaget på TV 2 News 7. februar 2023, konstaterede værten på News & Co., at der var ”relativt mange kvinder”, der var stået frem i forhold til Jes Dorph-Petersen i forbindelse med den advokatundersøgelse, der førte til hans afsked med TV 2.

Selv om den interviewede korrigerede tallet til ”to” fortsatte værten med at sige, at der var tale om en mand, som ”potentielt har krænket flere kvinder”.

Indslaget udløste fem klager fra seere, og det resulterede i første omgang i en rettelse på sr.tv2.dk den 21. februar. Sagen førte efterfølgende også til en klage fra Jes Dorph-Petersen, der påpegede yderligere faktuelle fejl, som TV 2 News valgte at beklage i en ny berigtigelse, der blev bragt i News & Co. 3. marts 2023 samt på sr.tv2.dk.

Du kan læse mere om denne sag – og en række andre – i Seernes redaktørs beretning for 2023

LARS BENNIKE, 30.01.2024

 

Billede {0} af {1}