TV 2 Nyhederne præciserer undersøgelse om Syrien-børn

TV 2 Nyhederne bragte 14. marts 2021 flere indslag og artikler om en rundspørge, TV 2 har foretaget blandt Socialdemokratiets borgmestre, byrådsmedlemmer og partiforeningsformænd.

TV 2 havde spurgt 1.038 personer i det socialdemokratiske bagland om deres holdning, og af dem svarede 40 procent af de 172 respondenter, at børnene skal hentes til Danmark.

Det var derfor ikke korrekt, da det i oplæg til indslag i 18 og 19 Nyhederne hed, at det var 40 procent af de ”adspurgte”, som havde svaret, at de ønskede børnene til Danmark. Ordvalget gik igen i en oversigtsartikel på TV2.DK den 23. marts, men også her havde det korrekte været, at det var 40 procent af ”respondenterne”.

Tilsvarende var det ikke korrekt, da det i en overskrift på forsiden af TV2.DK 14. marts hed, at ”store” dele af S-baglandet ville have børnene hjem fra de kurdisk kontrollerede lejre i Syrien. Det korrekte var, at dele af S-baglandet ønsker børnene hjem.

TV 2 beklager fejlene.

 

Øvrige fejl og rettelser