Pyrus i blækhuset

TV 2s beslutning om at aflyse julekalenderen ’Pyrus – Alletiders Julemand’ med kun en uges varsel har medført en række reaktioner fra mediehusets seere og brugere. TV 2 valgte ifølge konstitueret fiktionschef Mette Nelund at droppe 'Alletiders Julemand', fordi den indeholder scener, der "kan virke stødende for nogle".

”I vores gennemsyn mener vi, at Pyrus 3 indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås af især børn, som ikke kan sætte fortællingen ind i en historisk kontekst”, oplyste hun i en skriftlig udtalelse, som blev citeret på tv2.dk 25. november 2022.

”Derfor har vi valgt ikke at vise 'Pyrus – Alletiders Julemand' på fladen og på PLAY, da vi mindst af alt ønsker, at der skal sidde nogle børn og misforstå indholdet og føle sig ekskluderet, når de ser julekalenderen”, lød det videre.

I en anden artikel på tv2.dk oplyste den konstituerede fiktionschef, at der blandt andet er en scene, hvor en hvid dreng, som er blevet malet sort, bliver drillet af nogle hvide børn. Den pågældende scene er en reference til bogen ’Den Store Bastian’, og konsekvensen af drengenes opførsel er, at de bliver dyppet i blæk.

"Med vores fornyede blik tager vi nu ansvar, fordi vi ikke vil risikere, at der kan sidde nogle børn derude og føle sig forkerte", oplyste Mette Nelund til tv2.dk.

Desuden indeholder ’Pyrus – Alletiders Julemand’ en sliksang, hvor der er nogle børn, som er klædt ud som flødeboller, ”som kan efterlade et forkert indtryk”, da de er sminket på en måde, som minder om den amerikanske såkaldte ”black face”-tradition.


Tusindvis af negative reaktioner
Programændringen – som indebærer, at TV 2 i stedet for ’Alletiders Julemand’ genudsender kalenderen ’Pyrus – Alletiders Eventyr’ – førte til over tusinde e-mails til TV 2, samtidig med at omkring 17.000 brugere har givet deres mening om sagen til kende på TV 2 Nyhedernes side på Facebook. Flest negative.

Knap 300 seere valgte at skrive direkte til seernes redaktør med en klage over beslutningen.

Blandt dem en seer, som skrev, at det var kommet hende for øre, at TV 2 ”dropper Pyrus på grund af flødeboller? Og et indslag om ’Den store Bastian’, taget ud af kontekst.”

”Jeg mangler ord. Bliver så ked af det på mine børns vegne. Jeg så et indslag en aften, der belyste, hvordan de i USA er begyndt at censurere og fjerne bøger fra biblioteket”, skrev hun.

”Jeg nåede at tænke, godt jeg ikke lever i sådan et land, hvor man ikke må tænke selv… bare glem det, der bor jeg allerede, men lad os da se noget fodbold i stedet så.  TV 2 har det åbenbart fint med Qatar”, hed det i klagen.

I en anden klage hed det, at ”der er flere årsager til, at jeg finder jeres beslutning komplet uforståelig.”

”Som det helt indlysende synes jeg, det er hyklerisk, at I vælger at vise VM fra Qatar, en stat som ser stort på gængse menneskerettigheder, og at I på samme tid vælger at aflyse en klassiker af en julekalender, dels grundet en historie om ’Den Store Bastian’, hvis morale er, at vi ikke skal drille "de sorte", og dels grundet en sang med børn klædt ud som flødeboller.”

Klageren tilføjede, at hun følte sig fristet til at stille spørgsmålet "hvem begår den største fejl - dem der klæder børn ud som flødeboller, eller dem der ser udklædte flødebollebørn som en lovprisning af racisme?”

En anden seer anerkender, at TV 2 ”selvfølgelig skal vise hensyn”, men ”kunne en disclaimer inden programmet ikke gøre det?”

”I kan gøre opmærksom på at, julekalenderen er fra en tid, hvor politisk korrekthed var helt anderledes end i dag, og at vi før har accepteret en helt anden opførsel end nu - og dermed opfordre til en sund debat”, hed det i klagen.

Andre seere har påpeget, at der også i ’Pyrus – Alletiders Eventyr’, som sendes i stedet for ’Alletiders Julemand’ forekommer ”stødende og skadelige scener”, blandt andet i sangen ”I Kina bor en kejser”.

”Hvorfor vælger I så ’Alletiders Eventyr’? Der er jo netop en masse eventyr fra gamle dage, og i ’Alletiders Eventyr’ er der netop afsnittet om Nattergalen, som kan virke stødende og racistisk over for kinesere”, hed det i en klage fra ”en brun mand, som ikke er krænket, men undrer sig over begrundelsen for jeres beslutning.”

”Havde TV2 tænkt sig om og besluttet at stoppe Pyrus i sommer ville ikke mange gø af det. Nu, hvor det er programsat og kort før start lige før jul bliver afblæst, rejser sig en storm”, lød det i en anden klage.

”Samtidig viser man på TV 2 News mv. de billeder, der er så farlige, at vi ikke må se dem! Magen til hykleri fra TV 2s ledelse skal man lede længe efter” lød konklusionen.


TV 2 står fast
Trods den omfattende kritik har TV 2 valgt at afvise forslaget om at fjerne de sekvenser, som kan opfattes som krænkende. Holdningen er, at TV 2 ikke skal ”klippe om” i gamle produktioner, men i stedet vurdere, om det samlede indhold lever op til mediehusets værdier, når man genudsender programmer.

TV 2 mener endvidere, at det ikke ville fungere med en advarsel i forbindelse med programmerne, da man ikke kan forvente, at børn læser og forstår, hvad et eventuelt skilt betyder, ligesom man heller ikke kan forvente, at alle børn vil være i stand til at sætte fortællingen ind i en historisk kontekst.

En række seere har i deres klager henvist til, at der i ’Pyrus – Alletiders Eventyr’ blandt andet vises en scene med lyshårede børn klædt ud som kinesere. Ifølge TV 2 er der ingen tvivl om, at man ikke ville have lavet den skildring i dag.

Forskellen på sangen med ’Giv mig slik’ og sangen ’I Kina bor en kejser’ er imidlertid efter TV 2s opfattelse, at der i denne sang ikke er en decideret fremhævelse af en anden farve i ansigterne, og man har heller ikke haft brug for at overdrive træk ved øjne, næse eller mund. I stedet for er der brugt kostumer.

”Men det helt afgørende for os er, at man i scenen ikke efterlades med følelsen af, at det er forkert at have en anden hudfarve”, hedder det i svaret fra TV 2.

Samtidig beklager TV 2, at beslutningen først blev truffet umiddelbart før 1. december.

”Beslutningen er truffet på baggrund af en længere periode med overvejelser og drøftelser og er kommet sent på plads, men vi vurderer løbende, om vores indhold lever op til vores værdier”, oplyser TV 2, hvor man er ”kede af den skuffelse”, aflysningen har medført.


Seernes redaktørs konklusion
Efter min vurdering forekommer der ikke bevidst racisme eller hensigt om at krænke nogen i ’Pyrus – Alletiders Julemand’. Julekalenderen indeholder tværtimod en moralsk fortælling om, at man skal opføre sig ordentligt - endda med en udpenslet og lidt bombastisk pointe, da Pyrus selv ryger i blækhuset, som jeg påpegede i en klumme om sagen i 2014.

Sliksangen ’Gi’ mig guf og gi’ mig godter’ med de dansende flødeboller er fjolleri på børneniveau og handler grundlæggende om, at man ikke skal spise for meget slik.

Ikke desto mindre anerkender jeg, at visse elementer i det visuelle udtryk i julekalenderen her i 2022 vil kunne støde nogle seere. Det gælder blandt andet i sekvensen om ’Den Store Bastian’, hvor drengen er lys i huden, men sminket sort. Samtidig er han klædt som figuren ’Lille Sorte Sambo’, der af mange opfattes som upassende i dag.

Og i flødebolledansen er de hvide børn sminket mørke i ansigterne - med markerede røde læber og hvidt omkring øjnene lige som i den udskældte amerikanske ”black face”-tradition.

TV 2 har som begrundelse for aflysningen fremført, at fremstillingen i Pyrus er blevet overhalet af tidsånden, og det kan efter min opfattelse være et rimeligt argument for ikke at sende kalenderen længere.

TV-stationer foretager hver eneste dag et utal af redaktionelle valg. Der er ikke plads og mulighed for at bringe hele kulturarven på samme tid, så en vigtig opgave er at sortere i, hvad der skal med – og hvad der skal ud.

Det er redaktionens ret at udvælge og prioritere de udsendelser, som skal sendes på TV 2, og ’Pyrus – Alletiders Julemand’ er trods alt allerede sendt på TV 2 fire gange - i 1997, 2007, 2014 og 2018. Efter planen skulle ’Pyrus – Alletiders Julemand’ være sendt i eftermiddagsfladen, hvor den nu bliver erstattet af ’Pyrus – Alletiders Eventyr’.

Timingen for TV 2s programændring kunne dog - mildt sagt - have været mere heldig.

TV 2 har formentlig ret i, at tidens tand har gnavet hårdt i ’Alletiders Julemand’. Men et godt råd er at træffe den slags beslutninger, når programplanerne lægges. Det sker både halve og hele år i forvejen – og det skaber helt klart utilfredshed, når man tager en julekalender af fladen kun en uge før julemåneden starter.

Mange seere har – som flere også har givet udtryk for i deres mails til undertegnede – et følelsesmæssigt bånd til deres foretrukne julekalendere, som de ofte er ”vokset op med”. TV 2s pludselige udmelding har derfor ramt mange hårdt.

Ved først at aflyse kalenderen med så kort varsel har TV 2 muligvis også – som en af de faste medvirkende bemærkede i programmet News & Co. – skabt en modreaktion, som netop kan ramme de børn, man ellers ønskede at beskytte.

Min konklusion er derfor, at selv om TV 2 som udgiver har både retten til og ansvaret for at redigere og udvælge programmer, så kunne sagen unægtelig være løst mere elegant.

LARS BENNIKE, 06.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

Billede {0} af {1}